Aktuality

V Evropě mají se samoplánováním dobré zkušenosti, obliba vlastního rozvrhu směn roste i u nás

Praha 20. února 2019 – Koncept samoplánování využívá v Evropě stále více společností. Nechat zaměstnance, aby se podíleli na tvorbě vlastního rozvrhu směn, je benefit, který firmám přináší výhody v podobě spokojených zaměstnanců a nízké fluktuace, ale i zvýšenou efektivitu práce a tím pádem i lepší výsledky na trhu.  Nejrozšířenější je tento způsob plánování směn v severských zemích. Využívají ho převážně ve Švédsku, […]

Dne 2. února 2019

Praha 20. února 2019 – Koncept samoplánování využívá v Evropě stále více společností. Nechat zaměstnance, aby se podíleli na tvorbě vlastního rozvrhu směn, je benefit, který firmám přináší výhody v podobě spokojených zaměstnanců a nízké fluktuace, ale i zvýšenou efektivitu práce a tím pádem i lepší výsledky na trhu.  Nejrozšířenější je tento způsob plánování směn v severských zemích. Využívají ho převážně ve Švédsku, kde model samoplánování vznikl, dále v Holandsku a Belgii. Zkušenosti s ním mají podniky ve všech odvětvích od zdravotnictví, státní správy, logistiku, služby až po průmysl. Popularitu si získává i v České republice, kde ho do společností zavádí firma Déhora.

 

„Na současném pracovním trhu se stále více prosazuje tendence změnit orientaci z masového způsobu řízení na individuální přístup k zaměstnancům a o tom právě samoplánování je. Poskytuje lidem flexibilitu, vychází vstříc jejich požadavkům a pomáhá jim skloubit osobní život s pracovním,“ říká Nunzio Totaro, ředitel české pobočky společnosti Déhora.

Samoplánování je na současném trhu práce považováno za trend, který pomáhá firmám stát se atraktivním zaměstnavatelem.  V roce 2016 dokonce získala společnost Sabic Bergen za projekt samoplánování, realizovaný s několika tisíci zaměstnanci, cenu „Responsible Care“ v rámci hlavního tématu „udržitelná zaměstnatelnost“. V současné době probíhá v Holandsku veřejný průzkum o tom, jak moc lidé preferují tvořit si vlastní rozpis směn. Jeho prozatímní výsledky dokazují, že možnost plánovat si směny podle svých potřeb má v Holandsku své fanoušky, protože zatím pro ni hlasovalo téměř 50 % zúčastněných. Je zajímavé, že podobné výsledky zaznamenává společnost Déhora i v České republice, kde není samoplánování ještě tolik známé. Jaký systém plánování směn by zaměstnancům nejvíce vyhovoval, získává Déhora z dotazníkových šetření, která provádí u svých klientů na začátku každého projektu. Vyplývá z nich, že podílet se na plánování směn by si přálo až 40 % dotazovaných. Uvítaly by to převážně ženy (42 %), kterým by samoplánování usnadnilo péči o děti a domácnost. Naopak nejmenší zájem zaznamenává Déhora u zaměstnanců nad padesát let (35 %). Starší lidé mají většinou obavy něco měnit, učit se, pracovat s novým softwarem a už pro ně není tak zásadní prioritou tzv. work-life balance. Podle zkušeností a statistik Déhory se po pilotních projektech, které trvají několik měsíců, rozhodne 80 % – 95 % zaměstnanců u samoplánování zůstat a jen malá část chce pokračovat ve stávajícím modelu plánování směn.

Hlavní myšlenkou samoplánování je umožnit zaměstnancům, aby se podíleli na plánování pracovní doby a mohli si nastavovat směny s ohledem na své zdraví i osobní život. Pomocí samoplánování lze i s velkým počtem zaměstnanců vytvořit rozvrh, který vyhovuje požadavkům zaměstnavatele i každého zaměstnance. Samoplánování však neznamená absolutní volnost, ale má svá pravidla, kterými se musí zaměstnanci při tvorbě rozpisu směn řídit. V praxi to znamená, že 80 % – 90 % zaměstnancem zvolených směn zůstává a jen cca 10 % změní dle potřeby plánovač v rámci konečné úpravy tak, aby nebyl narušen provoz firmy.  Je známé, že práce na směny nepřispívá ke zdravému životnímu stylu, narušuje biorytmus, a navíc zasahuje i do osobního života. Pokud však bude zaměstnavatel přistupovat k zaměstnancům individuálně a umožní jim plánovat si směny podle jejich fyzických i psychických potřeb, lze následky takového pracovního vytížení minimalizovat.

 

Zdroj: Déhora

Další aktuality

Vladimír Dlouhý: Na nové absolventy technických oborů nelze čekat se založenýma rukama. V sázce je budoucnost našich dětí i celé ekonomiky

Dne 20. května 2019

Praha, 20. května 2019 – Pokud v České republice nezměníme postoj k odbornému vzdělávání, čekají naši ekonomiku těžké časy. České učňovské školství je časovanou bombou, kterou dosud politici přehlíželi. Upozornil na to prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý při zahájení konference k odbornému vzdělávání, která se ve dnech 20. až 21. května uskuteční v Praze a Mladé Boleslavi ve spolupráci Hospodářské komory a Evropské učňovské řemeslné aliance. Šéf […]

Zobrazit detail

Zahájení ICW 2019 – koučovací přístup manažerů VZP ČR a zlatý profesionální standard ICF

Dne 15. května 2019

Mezinárodní federace koučů ICF ČR a Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR společně slavnostně zahájily dne 29.4.2019 v Brně Mezinárodní týden koučování ICW 2019 v České republice.Jeho cílem je přiblížit profesionální koučování, jeho filosofii a přínos široké veřejnosti.  Při setkání v brněnské pobočce VZP, kterým společně ICF ČR a VZP ČR odstartovali letošní Mezinárodní týden koučování v České republice, byl prezidentkou ICF ČR Soňou Staňkovou představem profesionální […]

Zobrazit detail

Platová nerovnost – boj proti rozdílu 22 % ve výdělcích žen a mužů

Dne 29. dubna 2019

Česká republika má podle údajů Eurostatu druhý nejvyšší rozdíl ve výdělcích žen a mužů neboli Gender Pay Gap (GPG) v EU – 21,8 % oproti unijnímu průměru 16 %. U vysokoškolsky vzdělaných pracovníků dokonce 29 %. S touto nerovností se stále více snaží bojovat samotné firmy. To bylo tématem workshopu „Rovné odměňování: (ne)možné řešení?“, který pro zástupce největších českých firem organizovala aliance BpS – […]

Zobrazit detail