Online PMFI Profesionál: HR informační systémy, Tvorba strategie, role HR v organizaci

Informace o akci

PMFI Profesionál: HR informační systémy, Tvorba strategie, role HR v organizaci

Termín: 11. listopadu online od 9 do 16 hodin

Co na vás čeká

Informační systémy v personalistice. Proč se ve firmách používají cloudové systémy pro řízení lidských zdrojů? Protože jim to usnadní práci!