18. května, Konference HR Know How 2022: Formování nové budoucnosti

Informace o akci

Místo: Orea Hotel Pyramida Praha, Bělohorská 24, Praha 6

Konference HR Know How 2022

Formování nové budoucnosti

 

Nečekejme na to, až budoucnost sama nastane, pojďme spolu novou budoucnost formovat. 

kdy: 18.5.2022 od 9:00 do 16:00
kde: Orea Hotel Pyramida Praha, Bělohorská 24, Praha 6

Změna termínu vyhrazena dle aktuální epidemiologické situace s Covid-19.

 

Co na vás čeká:

Dozvíte se, co mají firmy a jejich HR dělat, aby uspěly v rychle se měnícím světě, který nám přináší nové způsoby práce i života.

Na co se zaměříme:

  • LIDÉ – nové kompetence pro budoucnost – jsme připraveni?, nový styl řízení lidí, péče o psychické zdraví jako nedílná součást podpory zaměstnanců
  • FIRMY – nové způsoby práce, udržitelný rozvoj jako konkurenční výhoda na trhu práce, pohled právníků na nové formy organizace práce, nová organizace práce v HR
  • DIGITALIZACE a umělá inteligence – ve vzdělávání, v náboru i jinde
  • TRH PRÁCE – data a studie o zrychlujících se proměnách globálních i lokálních trhů práce.
  • NETWORKING – výměna zkušeností je totiž tou největší inspirací pro naši práci.

 

 

 

 

 

Registraci a více informací o konferenci najdete také zde

 

Diskutovat s vámi budou:

 

8.00 – 8.45

8.45-9.00

9.00 – 13.20

Radek Špicar je absolvent Univerzity Karlovy v Praze a University of Cambridge. V minulosti působil jako náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku a později coby ředitel pro vnější vztahy Auto Škoda nebo ředitel think-tanku Aspen Institute Prague.

V současné době působí jako viceprezident Svazu průmyslu a obchodu, který je největší tuzemský zástupce českých podnikatelů. V akademické oblasti se Špicar věnuje společenské odpovědnosti podniků a ekonomické diplomacii.Od ledna 2022 je jedním z viceprezidentů Konfederace evropského podnikání BusinessEurope, která je největším evropským zaměstnavatelským svazem.

HR ředitelka Raiffeisenbank Česká republika. Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově, 10 let pracovala jako konzultant v QED Group, dále zastřešovala oblast Leadership & Development ve společnosti Siemens, vedla HR oddělení ve společnosti EmbedIT (PPF) a od roku 2020 vede tým People and Culture v Raiffeisenbank.

Martina zastává pozici HR ředitelky od roku 2019. Před tím pracovala 20 let pro Coca-Cola HBC, kde byla zodpovědná za EVP & Employer Branding, nastavení performance managementu pro všechny zaměstnance a řízení procesu jejich zapojení. Martina věří, že firemní úspěchy přicházejí ve chvíli, kdy se zaměstnanec cítí být součástí firmy a ví, že jeho hlas je slyšet.

Konzultant, podnikatel, publicista, spisovatel, datový analytik a popularizátor vědy a kritického myšlení. Autor knihy Konec prokrastinace.

Vystudoval fakultu informačních technologií VUT v Brně a současně studoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Proslavilo ho téma prokrastinace, které zpracoval v knize Konec prokrastinace, která byla přeložena do mnoha jazyků. Založil vzdělávací společnost GrowJob, která se zaměřuje na firemní a osobní růst. Petr Ludwig se věnuje tématům vzdělávání a práce i ve svých přednáškách a článcích. Podílel se na vzniku videa Masks fot all, které obletělo svět a přispělo k tomu, že se roušky staly součástí boje s pandemií covid-19.

Seniorní advokátka advokátní kanceláře Z/C/H Legal specializující se zejména na pracovní právo a sporovou agendu. Má bohaté zkušenosti s poradenstvím ve všech oblastech pracovního práva, nastavováním firemních procesů a tvorbou pracovněprávní dokumentace, ukončováním pracovních poměrů včetně hromadného propouštění, zastupování klientů v pracovněprávních sporech a problematikou zaměstnávání cizinců. Kromě advokacie se věnuje mediaci. Je zapsanou mediátorkou oprávněnou k výkonu mediace na základě zápisu do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

Obchodní ředitelka v Success Solutions s.r.o., která se specializuje na HR systémy s Digital HR. Má bohaté zkušenosti jak s lokálními HR systémy a aplikacemi pro HR procesy, tak s HR systémy mezinárodními. Poslední dobou se věnuje převážně celosvětovému HR systému SAP SuccessFactors a aplikacím, které jsou na tento systém navázány, např. aplikace na průzkumy zaměstnanecké spokojenosti.

Je zakladatelem a ředitelem společnosti MEDDI hub a.s., která stojí za vývojem platformy MEDDI. Ta umožňuje bezpečné a efektivní propojení lékařů a pacientů kdykoliv a kdekoliv. MEDDI nabízí kromě řešení určených pro korporátní prostředí a veřejnost, také speciální verze aplikace upravené podle potřeb individuálních zdravotnických institucí. Tak vznikla například verze MOU MEDDI určená pro pacienty Masarykova onkologického ústavu nebo MEDDI CARE, která řeší potřeby sociálních zařízení.

Ladislav Profota je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ve společnosti Metrostav působí od roku 2010, v současné době zastává pozici personálního ředitele společnosti Metrostav a člena dozorčí rady Metrostav DIZ. Je spoluzakladatelem a předsedou řídícího výboru České asociace pro finanční řízení.

Řídí Akademii řemesel Praha – Střední školu technickou, která připravuje kvalifikované řemeslníky pro praxi i na VŠ.

Působí jako lektor pro absolventy učebních oborů – začínající odborníky různých profesí a v současné době se věnuje začínajícím pedagogickým pracovníkům.

Je ředitelem Masarykovy střední školy chemické v Praze, kde začínal jako učitel odborných předmětů. Dva roky je členem představenstva Svazu chemického průmyslu ČR, před třemi lety se stal prvním viceprezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Po dobu šesti let působí jako Viceprezident pro školství Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Je činný v Unii školských asociací ČR – CZESHA, kde zastává funkci Předsedy Národní rady Unie školských asociaci ČR –  CZESHA a je  také předsedou Asociace středních průmyslových škol ČR.

Od osmdesátých let působí jako učitel na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu, od roku 2002 je jejím ředitelem. Škola byla časopisem Forbes zařazena mezi osm nejzajímavějších středních škol v republice. Účastnil se přípravy tzv. Strategie 2030 – o dalším směřování našeho školství. Od ledna 2022 je poradcem ministra Gazdíka pro zavádění technologií ve školách.

Absolvent SSPŠ Preslova, Praha 5, nyní učitel a zakladatel start upu Haxagon

Od roku 2016 jsou s kolegou Nathanem Němcem učiteli a garanty oboru Kybernetická bezpečnost na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu, kde probíhá pilotní ověřování RVP kybernetická bezpečnost pro střední školy. Dlouhodobě působí jako freelanceři v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména jako penetrační testeři. Několik let působili na ČVUT FEL na katedře telekomunikací, kde se věnovali penetračnímu testování a pracovali na projektech spojených s podporou vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. V současné době se zaměřují na rozvoj projektu Haxagon, který společně založili. Tento projekt poskytne mimo jiné digitální platformu, která zpřístupní praktickou výuku kybernetické bezpečnosti všem středním školám v České republice.

14.10 – 16.00

Od prosince 2019 působí v největší české papírně Mondi Štětí na pozici Manažerky komunikace. Mezi její hlavní kompetence patří interní komunikace, vztahy s médii a veřejností, ale třeba i krizová komunikace. Navázala tak na 11,5 letou zkušenost na obdobné pozici v jiné nadnárodní společnosti –  Lafarge Cement. Je předsedkyní správní rady neziskové organizace Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s., která pracuje s pěstounskými rodinami v Ústeckém, Středočeském a Libereckém kraji.

Vystudoval psychosociální vědy na Husitské teologické fakultě University Karlovy v Praze a jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě University Palackého v Olomouci. V letech 1996 – 1999 působil v Psychiatrické léčebně v Praze Bohnicích. V disertační práci rozpracoval téma post-traumatických stresových poruch u bývalých účastníků válečných konfliktů. V letech 2000 – 2015 působil v Armádě České republiky jako psycholog a vědecký pracovník.

Zaměřil se na problematiku přípravy příslušníků mírových misí a rozvíjel formální i praktický systém psychosociální péče o české vojenské veterány. Absolvoval řadu krátkodobých, či střednědobých misí do oblastí působnosti českých vojáků v zahraničí.

Od roku 2008 je soukromým psychologem a psychoanalytickým psychoterautem s privátní terapeutickou praxí. Působí též jako psycholog ve zdravotnictví, lektor měkkých dovedností a kouč.

Je autorem knihy Psychologické aspekty zabití (2019).

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a ve společnosti ManpowerGroup pracuje od roku 2003. Do roku 2006 působil jako manažer pobočky. Aktuálně je coby manažer náboru a marketingu zodpovědný za náborovou strategii, marketing a analýzy trhu práce.

Libor začal pracovat v McDonald’s jako zaměstnanec provozu restaurace před čtrnácti lety. V roce 2015 začal pracovat na centrále společnosti jako Hospitality Coordinator, kdy jeho hlavní agendou byly projekty související se spokojenosti hostů v restauracích McDonald’s (přístup k hostům, efektivní komunikace, kvalita obsluhy apod.). Postupem času se propracoval až do své současné pozice, kdy má na starosti kompletní strategii rozvoje a vzdělávání zaměstnanců v České republice a na Slovensku.

Senior People Manager ve společnosti McDonald’s

Rasťo začal pracovat v McDonald’s jako zaměstnanec provozu restaurace před dvaceti lety. V roce 2008 začal pracovat na centrále společnosti jako Tréninkový konsultant, kde jeho hlavní agendou bylo rozvíjet zaměstnance a manažery restaurací. Postupem času se propracoval až do své současné pozice, kdy má na starosti kompletní strategii v oblasti People, Lidských zdrojů a rozvoje a vzdělávání zaměstnanců v České republice a na Slovensku.

16.00 – 17.00

Záštitu nad konferencí převzal

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Máte zájem? Kontaktujte nás.

Kateřina Štefanová

+420 723 465 025
katerina.stefanova@pmf-hr.com