Online PMFI Profesionál: Odměňování a benefity, Základy financí a HR controllingu

Informace o akci

PMFI Profesionál: Odměňování a benefity, Základy financí a HR controllingu

Termín: 22. října online od 9 do 16 hodin

Co na vás čeká

Zaměstnanecké benefity – trendy a realita. Benefity by měly být součástí celkové odměny zaměstnance. I z různých průzkumů vyplývá, že je třeba je brát jako nedílnou součást odměňování, nejen jako nadstavbu mzdy. Ale jak moc jsou skutečně benefity součástí politiky odměňování ve firmách? Jsme dostatečně efektivní a flexibilní v jejich poskytování? Komunikujeme je dostatečně tak, aby byly opravdu vnímány jako benefit? Stojí firmu peníze, stejně jako mzda, a zaslouží si proto pozornost. Způsob odměňování spoluvytváří firemní kulturu.

HR Controlling: Co neměříte, to neřídíte. Ve firmách představuje HR Controlling efektivní způsob, jak sledovat a vyhodnocovat kvantitativní a kvalitativní ukazatele a jak je sledovat. HR controlling je účinný nástroj, kterým mohou HR manažeři prokazovat přínosnost jejich oddělení k celopodnikovým cílům.