24.2. Shromáždění členů spolku PMF

Informace o akci

Shromáždění členů spolku PMF

 

 

Představenstvo spolku People Management Forum, z.s. (dále PMF) svolává shromáždění jeho členů, které se bude konat ve čtvrtek 24. 2. 2022 od 16.00 na adrese Vítkova 8 / 244, Praha 8 – Karlín.

Zasedání shromáždění PMF se jeho člen (v případě právnické osoby její pověřený zástupce) může účastnit buď osobně, nebo v zastoupení prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupcem člena PMF může být i člen představenstva PMF nebo člen revizní komise PMF.  Z plné moci musí být zřejmé kdo je zástupcem a kterého člena PMF tento zástupce zastupuje.

V případě osobní účasti je nutné, aby člen PMF vyplnil registrační formulář nejpozději do  18.2.2022.

Pořad zasedání shromáždění členů:

  1. Zpráva představenstva o činnosti PMF
  2. Strategie na následující období (informace o založení „Asociace personalistů“)
  3. Změna stanov
  4. Zpráva revizní komise o hospodaření PMF
  5. Schválení účetní závěrky PMF
  6. Volba členů představenstva PMF
  7. Volba členů revizní komise PMF
  8. Diskuse

 

Představenstvo PMF