24. listopadu, Legislativní forum 2022

Informace o akci

Legislativní forum 2022:

Novinky v pracovně právní legislativě

 

 

Kdy: 24.11.2022 od 9:00 do 13:30 hod.
Kde: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1

 

Zástupci státní správy a právních kanceláří představí novinky z pracovně právní legislativy připravované pro rok 2023, dle chystané novely zákoníku práce. Ukážeme příklady z praxe, vyplývající ze soudních judikátů.

 

9:00 – 9:10

9:10 – 10:00

 

JUDr. Michael Košnar působí jako vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Současně se intenzivně věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi.

10:00 – 10:45

Zdeněk Schmied, Mgr., vrchní ministerský rada v odboru pracovněprávní legislativy MPSV ČR

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s dlouholetou praxí v řízení personálních, organizačních a právních agend velkých a středně velkých podniků i v organizacích veřejného sektoru. V posledních 20 letech se věnuje legislativní činnosti při přípravě návrhů pracovněprávních předpisů a jejich aplikaci.

Řadu let působí jako lektor vzdělávání v oblasti pracovněprávních vztahů a je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací, zejména komentovaných vydání zákoníku práce, jakož i odborných článků publikovaných v periodickém tisku.

10:45 – 11:15

Mgr. Lenka Gomez Tomčalová, advokátka, Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář

Seniorní advokátka advokátní kanceláře Z/C/H Legal specializující se zejména na pracovní právo a sporovou agendu. Má bohaté zkušenosti s poradenstvím ve všech oblastech pracovního práva, nastavováním firemních procesů a tvorbou pracovněprávní dokumentace, ukončováním pracovních poměrů včetně hromadného propouštění, zastupování klientů v pracovněprávních sporech a problematikou zaměstnávání cizinců. Kromě advokacie se věnuje mediaci. Je zapsanou mediátorkou oprávněnou k výkonu mediace na základě zápisu do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti.

11:15 – 11:40

 

Petra Sochorová se specializuje zejména na pracovní právo, problematiku osobních údajů v pracovněprávních vztazích, compliance a interní investigace.

V oblasti pracovního práva se zaměřuje na přípravu smluvní dokumentace pro top manažery/členy statutárních orgánů, pracovněprávní aspekty fúzí, akvizic a restrukturalizací, včetně převodu zaměstnanců, vyjednávání a komunikaci s klíčovými zaměstnanci a odborovými organizacemi. Dále má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenství v celém spektru každodenních záležitostí společností, jako jsou disciplinární řízení, propouštění zaměstnanců, včetně vyjednávání narovnání a předcházení soudním sporů se zaměstnanci, diskriminace, odměňování, monitoring či oblast státní služby.

V oblasti compliance a interních investigací má bohaté zkušenosti s poskytováním poradenství prostřednictvím komplexních vyšetřování zahrnující vyšetřování jednání a stížností zaměstnanců, whistleblowing, poskytování poradenství v oblasti oznamovacích povinností vyplývajících z takovýchto vyšetřování a poskytování podpory při dalším řízení či interním postupu.

Pravidelně přednáší a přispívá do publikací věnovaných pracovnímu právu a dalších periodik v České republice i v zahraničí.

Doporučení mezinárodních publikací

Od roku 2010 je každoročně označována jako přední odborník v České republice pro oblast pracovního práva nezávislými mezinárodními organizacemi Best Lawyers, Who’s Who Legal, a Chambers and Partners Law Firm Directory Yearbook of the Czech Republic.

Členství v profesních sdruženích

Česká advokátní komora

European Employment Lawyers Association

Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Czech Employment Lawyers Association

Poradní skupina Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

E: petra.sochorova@havelpartners.cz

11:40 – 12:00

Přestávka

12:00 – 12:40

Mgr. Tomáš Zelený, ředitel, Odbor usnadňování obchodu a služeb, Hospodářská komora České republiky

 

Martin Malo, CEO Grafton, Grafton Recruitment & GI Group Czech

Martin Malo se pohybuje na trhu lidských zdrojů od roku 2009. Prošel různými projektovými a manažerskými rolemi v Čechách a na Slovensku, od roku 2019 řídí dceřiné společnosti GI Group Holding v ČR, do které spadá mimo jiné i Grafton Recruitment. Od začátku roku 2022 se věnuje řízení i na Slovensku. Jeho specializací je obchod, komunikace se zaměstnavatelskými svazy i státní správou, analýzy a předpokládaný vývoj trhu práce v krizovém období.

 

Ing. Vlastimil Václav, Senior HR project manager, Škoda Transportation, a.s., zástupce advokátní kanceláře

Ing. Vlastimil Václavík se k oboru HR a lidských zdrojů dostal z FMCG sektoru, kde zastával pozice obchodního ředitele a jednatele. Posledních pět let se pohybuje v mezinárodním náboru zaměstnanců. Díky práci pro zahraniční personální společnosti řídit projekty zaměřené na International Mobility v rámci České republiky. Má zkušenosti jak s náborem v post sovětských zemí, tak i v Asii. Dlouhodobě se zabývá problematiku víz v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.

V září nastoupil na pozici Senior HR project manager ve Škoda group, kde je odpovědný za řízení HR projektů napříč Evropou. Jedním z jeho hlavních úkolů ve společnosti je International Mobility a nábor v zahraničí.

Je otcem tří dětí a ve volném čase se věnuje výuce lyžování a snowboardingu. Jeho mottem je „Miřte na měsíc. I když jej minete, skončíte mezi hvězdami.“

12:40 – 13:00

 

Jiří Matzner zakladatel advokátní kanceláře Matzner Legal, která klientům již 19 let poskytuje advokátní služby na míru, je členem Kárné komise České advokátní komory, do které byl letos opětovně zvolen na jejím 8. Sněmu, a to s nejvyšším počtem hlasů. Jeho specializací je především autorské, IT a trestní právo. Je také soudním znalcem a významným expertem v oblasti autorského práva. V rámci neziskových projektů dlouhodobě spolupracuje s jednou nejznámějších nestátní organizací Bílý Kruh Bezpečí, která se dlouhodobě věnuje obětem trestným činů a poskytuje jak právní, tak i psychologickou asistenci.

Na začátku roku 2021 založil Jiří Matzner také nadační fond Pelecanus, který si klade za cíl pomáhat lidem. Například při řešení škod po moravském tornád nebo osobám s handicapem. Nadace pomáhá také lidem, kteří nedosáhli na vytoužený zahraniční studijní pobyt a kteří potřebují pomoci v oboru, kde excelují, ale chybí jim prostředky. Tímto způsobem pomáhá například sportovkyni Aničce Luxové.

S advokátní kanceláří Matzner Legal se můžete propojit také na sociální síti LinkedIn https://www.linkedin.com/company/matzner-legal/

13:00 – 13:20

13:20 – 13:30

Záštitu nad akcí převzala

Partner

člen: 1990 Kč

nečlen: 4990 Kč

ceny jsou uvedeny bez DPH.

Storno podmínky: Storno podmínky:14 -7 dnů před konáním akce 50% ceny, méně než 7 dní – 100% ceny. Vyslání náhradního účastníka (zaměstnance společnosti) je možné. Odesláním tohoto formuláře závazně potvrzuji účast na výše uvedené akci.

Máte zájem? Kontaktujte nás.

Kateřina Štefanová

+420 723 465 025
katerina.stefanova@pmf-hr.com