Exchange Meeting v Unipetrolu: S chemií už od nejmenších – LITVÍNOV

Informace o akci

Místo: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (UniCRE), Areál Chempark, Záluží 1, Litvínov

S chemií už od nejmenších

Místo: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UniCRE), Areál Chempark, Záluží 1, Litvínov

Co na vás čeká

Unipetrol RPA je předním českým producentem v oblasti rafinérských, petrochemických a agrochemických surovin, což se odráží i ve zkratce RPA: rafinérie, petrochemie, agrochemie. Společnost na trh dodává především motorová paliva, topné oleje, asfalty, zkapalněné ropné produkty, olejové hydrogenáty, ostatní rafinérské produkty, olefiny a aromáty, agrochemikálie, saze a sorbenty, polyolefiny (vysokohustotní polyetylen a polypropylen).

09.00 – 09.30

Registrace účastníků

09.30 – 09.35

09.35 – 10.05

Petra Manhartová, vedoucí odboru náboru a vzdělávání | Head of Recruitment and Development department

10.05 – 10.35

Julie Růžičková, ředitelka Nadace Unipetrol | Unipetrol Foundation Coordinator

 

10.35 – 11.05

Zdeňka Pelešková, vedoucí Univerzitního centra VŠCHT v Litvínově/ Head of the University Center of VŠCHT in Litvínov

11.05 – 11.30

Přestávka na kávu

11.30 – 12.00

Anna Říhová Horáková, HR specialista náboru a HR marketingu | HR Marketing and Recruitment Specialist

 

 

 

 

 

Miroslav Zavřel, HR specialista II | HR Specialist II

12.00 – 12.30

Veronika Krausová, HR specialista I | HR Specialist I

12.30 – 13.30

Petr Schmidt, vedoucí odboru operativního řízení výroby

Head of Operational Prod. Mangmnt Dept.