29. září, regionální forum: Pracovně právní legislativa aneb co se na nás chystá?, Jablonec nad Nisou

Informace o akci

Místo: PRECIOSA, Opletalova 3197/17, Jablonec nad Nisou


Regionální forum: Pracovně právní legislativa aneb co se na nás chystá?

Termín: 29. září od 9 do 13.30 hodin

Víme, že roušky na akci do 100 lidí není nutné nosit. Přesto děláme vše pro to, abychom účastníky ochránili před nákazou. V v této souvislosti vás chceme požádat, abyste nám před příchodem na akci vyplnili potvrzení, že jste se vědomě nesetkali s nikým, kdo by vykazoval příznaky nemoci.

Co na vás čeká

Novela Zákoníku práce
Mgr. Michal Rameš, právník, Preciosa

 • Postavení vedoucích zaměstnanců
 • Sdílená pracovní místa
 • Nový způsob výpočtu dovolené
 • Poskytování a převádění dovolené ve světle chystaných změn
 • Změny v oblasti doručování
 • Další aktuality z pracovního práva

 

GDPR mělo druhé narozeniny (GDPR po dvou letech účinnosti )
Mgr. Gabriela Prášková, advokátka společnosti Glatzová & Co.

 • Řešení modelových situací z praxe
 • Vývoj praxe v oblasti sledování zaměstnanců (CCTV, GPS, emaily apod.) a
 • Osobní spisy a jejich archivace z pohledu GDPR
 • Smlouvy se zpracovateli – pracovně lékařská péče, personální agentury, atd.
 • Praxe při předávání osobních údajů třetím osobám

 

Aktuální situace na trhu práce, vývoj a migrace pracovní síly
PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci

 • Aktuální informace na trhu práce
 • Zaměstnávání cizinců
 • Dotační programy
 • Kontrola Antivirus v praxi

 

Na co se připravit při kontrole SUIP
Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj

 • Důvody kontroly
 • Průběh kontroly , práva a povinnosti kontrolované osoby
 • Nejčastější zjištění
 • Sankce
 • Kontrola Antivirus v praxi

Milan Jirák, Key Account Manager, Edenred CZ

O průběhu této akce se pořizuje foto a video dokumentace. Fotografie a videozáznamy zachycující účastníky této akce mohou být zveřejněny zejména na internetových stránkách www.hrforum.cz, v periodiku HR Forum a v rámci sociálních sítích.

Partneři