Galavečer Setkání personalistů a manažerů 2019

Informace o akci

Místo: Praha

Galavečer je bonusovou akcí věnovanou významným reprezentantům členských a partnerských organizací jako poděkování za přízeň a spolupráci. Netradiční prostředí i program, na kterém se podílejí zajímaví hosté, umožňují setkání vždy velkého počtu členů a dávají příležitost k networkingu i vzájemnému poznávání klíčových aktivit členských organizací.

V pořadí již třinácté netradiční setkání manažerů, personalistů a všech příznivců práce s lidmi zprostředkuje nevšední zážitek a možnost navázání nových kontaktů.

Klášter sv. Anežky České založila ve 30. letech 13. století přemyslovská princezna Sv. Anežka Česká a dnes patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Přístupné jsou všechny význačné prostory, včetně oratoře sv. Anežky, Svatyně Salvátora a kostela sv. Františka s místem uložení ostatků krále Václava I. V klášterním komplexu prezentuje Národní galerie expozici středověkého umění Čech a střední Evropy.

18:00 – 18:10

Přivítání účastníků a zahájení setkání, Eva Hejlová, prezidentka PMF

18:10 – 18:20

Na housle zahrají Jana a Ondřej Lébrovi

18:20 – 19:10

PPG2013 autor Lenka Hatašová ibestofczPavla Gomba pracuje jako výkonná ředitelka UNICEF ČR od roku 2000. Předtím působila na Nizozemské obchodní komoře a obchodním oddělení Dánského velvyslanectví v Praze. Jako konzultant pracovala rovněž na finančním oddělení Magistrátu města Masvingo v Zimbabwe. V letech 2004 – 2010 vykonávala funkci člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Od roku 2008 je členkou Správní rady Nadace rozvoje občanské společnosti, v letech 2011 – 2014 byla členkou Výboru pro práva dítěte při Radě vlády ČR pro lidská práva. Pavla Gomba absolvovala inženýrský obor Finance na VŠE Praha, nyní studuje na doktorském stupni bezpečnostní studia na VŠB-TUO. Na VŠE Praha přednáší v rámci předmětu „Neziskové organizace“, jako lektor individuálního dárcovství působí rovněž v akreditovaném cyklu Management pro pracovníky NNO. Pravidelně publikuje na aktuální témata z oblasti dárcovství, rozvojové pomoci a mezinárodní bezpečnosti, na základě zkušeností z cest do krizových oblastí vydala knihu „Slyšíte nás“.Magazínem Forbes je od roku 2013 každoročně zařazována mezi 50 nejvlivnějších žen České republiky, pravidelně se umisťuje také v anketě Hospodářských novin TOP ženy Česka v oblasti veřejné sféry.

Miroslav Bobek vystudoval zoologii na Karlově univerzitě v Praze, pak téměř dvacet let pracoval v Českém_TTT0797_mask-retouch_02_export rozhlase, kde proslul mj. „trochu jinou reality show“ Odhalení s gorilami. V roce 2010 se stal ředitelem Zoo Praha, která se několik posledních let umisťuje v žebříčku cestovatelského serveru TripAdvisor. Za jeho působení se také podařila řada výjimečných odchovů a otevření nových expozic; prosadil i letecké transporty do Mongolska, za něž od mongolského prezidenta obdržel medaili Přátelství. Vydal již čtyři výbory sloupků – zápisků ředitele pražské zoo. Je ženatý, s manželkou Klárou mají dvě děti.

19:10 – 19:20

19:20 – 19:30

Na housle zahrají Jana a Ondřej Lébrovi

19:30 – 22:00

22:00