HR Profesional – HR informační systémy Tvorba strategie, role HR v organizaci, 10. června

Informace o akci

Co na vás čeká

HR Profesional – modul HR informační systémy, Tvorba strategie, role HR v organizaci

 

09:00 –12:00    HR informační systémy
13:00 –16:00     Tvorba strategie, role HR v organizaci

Program je určen všem se zájmem o personalistiku, dále pak generalistům, kteří chtějí získat hlubší vhled do jednotlivých oblastí a specialistům se zájmem rozšířit si pohled na celou HR oblast.


O průběhu této akce se pořizuje foto a video dokumentace.
Fotografie a videozáznamy zachycující účastníky této akce mohou být zveřejněny zejména na internetových stránkách www.hrforum.cz, v periodiku HR Forum a v rámci sociálních sítích.

Pro členy PMF: 2 980,- + DPH

Nečlen: 3 480,- + DPH

Storno podmínky: Storno 30 až 15 dnů před konáním akce … 50 % smluvní částky. Storno 14 až 7 dnů před konáním akce … 75 % smluvní částky. Storno méně než 7 dnů před akcí … 100 % smluvní částky. Vyslání náhradního účastníka (zaměstnance společnosti) je možné. Odesláním tohoto formuláře závazně potvrzuji účast na výše uvedené akci.

Máte zájem? Kontaktujte nás.

Markéta Kouklíková

+420 774 000 572
marketa.kouklikova@pmf-hr.com