Inspirace HR: HR analytika – nové business cases – PRAHA

Informace o akci

Místo: People Management Forum, Vítkova 8, Praha 8 – Karlín

Místo: People Management Forum, Vítkova 8 , Praha 8 – Karlín

Co na vás čeká

 

 

 

Partner

 

9.00 – 9.30

9.30 – 10.00

 • Vývoj HR reportingu v innogy – krok za krokem k automatizaci
 • Kritéria určující strukturu a podobu reportu (periodicita, uživatelé, prostředí, režim atd.)
 • Využití nových trendů
  • Přechod k interaktivním reportům umožňujícím dynamické pohledy na HR data
  • Přechod od číselných statistik ke grafické podobě, mapám a schématům
  • Ovládaní nástroje samotným uživatelem
 • Ukázka analytického interaktivního nástroje – HR dashboard pro manažery

V současné době pracuje jako specialista HR controllingu a reportingu. Věnuje se HR datům, statistikám, KPIs a jejich využití pro strategické i taktické rozhodování managementu. Rovněž plánuje lidský kapitál v innogy společnostech, a to jak ve formě počtu zaměstnanců, tak osobních nákladů. Většinu svého pracovního života strávila v HR oblasti jako specialista odměňování, controllingu či business partner. V současné době se věnuje projektu HR Big data. Mimo pracovní život tráví většinu času s rodinou, miluje sport, cestování a vaření.

10.00 – 10.30

 • Talent Matrix (9-Box matice)
 • Rewards Planning Dashboardu

Absolvent VŠE, Fakulty podnikohospodářské. Svou kariéru v HPE začínal jako trainee, kdy absolvoval tři půlroční rotace v různých HR odděleních (C&B, Worforce Planning, Business Partner). Během druhé rotace na centrále společnosti v americkém Silicon Valley objevil vášeň pro data, což ho přivedlo až k současné pozici manažera oddělení reportingu a analýzy zaměstnaneckých dat v systému Workday.

10.30 – 11.00

Udržení dobrých zaměstnanců je přinejmenším stejně důležité jako udržení klientů. Proč tedy nezkusit použít statistické algoritmy retence klientů banky pro predikci odchodu poradců na pobočce? Co vůbec má vliv na odchod poradce? Lze ho předpovídat a zabránit mu? Poslední rok jsme věnovali propojování expertů v HR a Data Science, integraci dat a modelování. Ukážeme, co nám vyšlo a co ještě máme před sebou.

Bio Pavel Vaněček, Data Science Designer, Česká spořitelna

11.00 – 11.30

Přestávka na kávu

11.30 – 11.40

 • Základní pravidla tvorby HR metrik
 • Základní skupiny HR metrik
 • Popis nejčastěji používaných metrik
 • Praktická ukázka HR reporting v IS DATACENTRUM

 

11.40 – 12.10

Jak používáme HR analytiku pro strategii rozvoje

 • Porovnání interních a externích nákladů v čase
 • Přínos digitalizace ve vzdělávání
 • Konkrétní ukázky měření celofiremních projektů
 • Ukázka měření výkonu nově nastupujícího zaměstnance v průběhu onboardingu

12:10 – 12:40

Honza působí celou svou kariéru v IT. Posledních 6 let se ve společnosti Y Soft věnoval zavádění standardizace a nastavování vzdělávání, což ho přivedlo do YSoft Clerbo. V současné době má na starost rozvoj YSoft Clerba na CZ&SK trhu.