11. listopadu, online Inspirace: Data v HR a jak s nimi pracovat

Informace o akci

Termín: 11. listopadu online od 9 do 12 hodin

online Inspirace: Data v HR a jak s nimi pracovat

 

V dnešní době musíme stále častěji dokládat rozhodnutí v personalistice i „tvrdými daty“. Která to ale jsou a kde je vezmeme? A co se stane, když se datům budeme dlouhodobě vyhýbat?

Během intenzivních 180 minut s námi nasdílí zkušenosti ze svých organizací tři zkušení personalisté.

Se svými doporučeními přispěje i partner akce – Petr Lucký, společnost Datacentrum.

A programem provede Jan Pavelka, zakladatel a ředitel společnosti Talterra.

Co na vás čeká

Program:

9.00 – 9.10

9.10 – 9.30

Honza bude průvodcem setkání. Zmíní, proč jsou data v HR vůbec důležitá a jaké kompetence potřebujeme v útvaru mít, abychom s nimi mohli dobře pracovat. Představí trendy i očekávání v této oblasti. V neposlední řadě ukáže, co je typické evidovat a za jakým účelem.

9.30 – 9.45

  • Implementace HR reportingu – možnosti a těžkosti implementace
  • Od tvorby pár reportů k jejich správné interpretaci a tvorbě predikcí

9.45 – 10.15

Pavel představí používané systémy a cestu, kterou se nyní ve společnosti ubírá k dosažení rozumného sdílení HR dat. Zpřístupnění potřebných údajů již není palčivý problém. HR Business Partneři i manažeři jsou vybaveni přístupem k analytické platformě Qlik. Výzvou je naopak bezpečné a spolehlivé řízení personálních dat i v ostatních systémech (například ve výrobě) v rámci jejich životního cyklu.

 

10.15 – 10.30

Přestávka

10.30 – 11.00

Petra nám přiblíží, jak v době jarního Covidu musela se svými kolegy flexibilně vytvořit nové nástroje pro řízené stahování zaměstnanců z kanceláří a přechod na home-office. Jak s manažery řešila souhlasy zákazníků s prací z domova s ohledem na ochranu jejich dat a jak obecně napříč firmou koordinovala vyvíjející se krizi a její dopady na společnost. Ochrana zdraví zaměstnanců při zachování maximální možné míry vytíženosti byla největší výzvou jara.

 

11.00 – 11.30

Jana popíše tři situace, kde se podařilo v nedávné době výrazně posunout kvalitu dat i rozhodování:

  • Global Job Matrix – transparentní C&B: revize Job Gradů globálně v návaznosti na sjednocení názvosloví pracovních pozic v ComApu globálně, revize popisů pracovních pozic (Hay Metodologie stanovování velikosti pracovních pozic – metrika Know-How, Problem solving, Accountability), školení HR BPs a manažerů ve všech pobočkách ComAp. Důraz na propojení s politikou odměňování (Comp&Ben), kariérní plánování a rozvoj zaměstnanců.
  • Globální přístup k salary review procesu: odklon od přeposílání excelových tabulek e-mailem; tzv. role-based permission pro vedoucí oddělení na Share Pointu – spolu s nastavením celkového budgetu na jednotlivá oddělení.
  • Performance Management  -> PowerBI : zefektivnění procesu Performance Management (PULSE) globálně, s výrazně nižší administrativní zátěží a efektivnějším zpracováním dat – napojení na Power BI reporting dle oddělení -řízení celého procesu v rámci ročního a pololetního hodnocení

11.30 – 11.55

11.55 – 12.00

Odborný garant

Partner