Inspirace HR – Syndrom vyhoření

Informace o akci

Místo: Praha 8

Syndrom vyhoření je jedno z nebezpečí v životě, které by lidé s vysokým vytížením měli mít opravdu na paměti. Často kvůli svým osobnostem nevidí, co může přijít. Vzhledem k tomu, že vysoce kvalifikovaní pracovníci jsou často tak vášniví, v tom, co dělají a mají tendenci ignorovat skutečnost, že pracují mimořádně dlouhé hodiny, přebírají mimořádně těžké pracovní úkoly a kladou obrovský důraz na to, aby vynikali – to vše se nazývá jako syndrom vyhoření.

Co je syndrom vyhoření? Syndrom vyhoření je stav chronického stresu, který vede k:

  • Fyzickému a emocionálnímu vyčerpání
  • Cynismu a odloučení
  • Pocitům méněcennosti a nedostatku úspěchu

Když se syndrom vyhořené blíží, už nejste schopni účinně fungovat na osobní ani profesní úrovni. Vyhoření však nenastane náhle. Neprobudíte se a nezjistíte, že máte syndrom vyhoření. Jeho povaha je mnohem zákeřnější, syndrom vyhoření se plíží velice pomalu, což je mnohem těžší rozpoznat. Přesto nám naše tělo a mysl dávají varování a pokud víte co hledat, můžete syndrom rozpoznat dříve, než bude pozdě.

9:00 – 9:30

Registrace účastníků

9:30 – 9:40

Blažena Kohoutová, výkonná ředitelka PMF, ředitelka PMF Institutu

9:40 – 10:20

PhDr. Alena Sehnalová, psycholožka práce, jednatelka a.sense

Vzdělání v oblasti psychologie se specializací na psychologii osobnosti a sociální psychologii. Je specialista na outplacement, assessment centra, trénink rozvoje osobnosti a koučink. Pravidelně publikuje v odborném i profesním tisku a přednáší na konferencích a seminářích k personální problematice. Má mezinárodní certifikát pro zajišťování personálního poradenství a kariérového servisu. Je členkou České asociace psychologů práce a organizace, Českomoravské psychologické společnosti a Asociace trenérů a koučů.

  • Proč a kdy nás může postihnout syndrom vyhoření
  • Jak různě se vyhoření může projevovat
  • Kdo za to může a jak se bránit
  • Dá se syndromu vyhoření předejít, nebo ho už jen řešíme
  • Pomůžeme si sami nebo potřebujeme pomoc
  • Co dělat, abychom nezačali „hořet“

10:20 – 10:50

Pavla Bučilová, HR Country Manager, GSK

Pavla Bučilová nastoupila do společnosti GSK v roce 2015 a od roku 2016 vede oddělení Human Resources pro obě společnosti GSK Pharmaceuticals a GSK Consumer Healthcare a je zároveň členem vedení obou těchto společností. Dále působila ve společnostech Alliance Healthcare či Barker Ross UK v oblasti personalistiky. Pod jejím vedením získala společnost GSK 2. místo v soutěži Zaměstnavatel roku 2017, a tím potvrdila svou pozici mezi nejatraktivnějšími zaměstnavateli, či zavedla unikátní program preventivní péče pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky – Partnership for Prevention. Ten zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům nabízí zcela bezplatně vybrané preventivní služby z oblasti zdravotní péče.

10:50 – 11:00

11:00 – 11:30

Přestávka na kávu

11:30 – 11:55

Vladimíra Odehnalová, vedoucí oddělení, Personální úsek Fakultní nemocnice Olomouc

11:55 – 12:45

Ivan Holko, IT Services Delivery Manager, Self-employed, Blue Dynamic 

Uplatněním zkušeností z předchozích zaměstnaní ve společnostech IBM a AT&T se významně podílel na postupném vybudování firmy a profesionalizaci služeb které poskytuje. Spolu s nejužším vedením se zasadil o vybudování unikátního podmínek a péči o členy teamu tak, že se společnost stala atraktivním zaměstnavatelem a team pro ní a její zákazníky pracuje rád. Jeho aktuálním posláním je řídit portfolio projektů, které firma dodává svým zákazníkům a nadále tvořit a inovovat podmínky ve firmě, aby celá společnost mohla růst při zachování si svojí identity a kultury a současně aby členy teamu práce bavila a byli zapáleni ale nevyhořeli. V druhé části presentace se podělí o konkrétní zkušenosti s péčí a prevencí vyhoření u generaci Y.

MUDr. Jana PECLOVÁ, psychiatrička a personalistka
autorka knihy TO JE ONO! Praktická psychologie pro manažery

Díky svému vzdělání a zkušenostem přenáší moderní psychologické poznatky do běžného pracovního života. Věnuje se individuální práci s klienty, kterým pomáhá zorientovat se v nových situacích, naučit se jak měnit svoje postoje a chování a zvýšit tak kvalitu života.  Ve své části příspěvku odpoví na otázku: Je vznik a projevy syndromu vyhoření u různých generací různý?