12. listopadu, online Legislativní forum: Aktuální pracovně právní legislativa – trendy a novinky pro rok 2021

Informace o akci


Termín:  12. listopadu online od 10 do 13 hodin

online Legislativní forum: Aktuální pracovně právní legislativa – trendy a novinky pro rok 2021

Co na vás čeká

K aktuálním tématům pracovního práva a novým trendům budou online hovořit zástupci státní správy, zástupci advokátních kanceláří a firem.

Hlavní témata:

 • Zákoník práce a jeho novela v praxi
 • Co řeší inspekce práce: důvody kontroly- BOZP, home office, Antivirus v praxi, nejčastější zjištění a sankce
 • Jak hodnotí pracovní legislativu zaměstnavatelé
 • Elektronizace HR ve světle pracovní legislativy
 • Home office a bezpečnost práce

 

Kontrola inspekce práce v praxi
Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj

 • Důvody kontroly
 • Druhy kontrol a jejich průběh
 • Vybraná práva a povinnosti kontrolovaných osob
 • Nejčastější zjištění
 • Sankce
 • Kontrola Antivirus v praxi

Elektronické právní jednání v oblasti HR – jaké změny se chystají?
JUDr. Dalibor Kovář,vedoucí advokát, HAVEL& PARTNERS

Vývoj a trendy trhu práce
Mgr. Jan Karmazín, MPA, ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství Úřadu práce ČR

Jak vnímají pracovní legislativu zaměstnavatelé
Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

10.00 – 10.10

10.10 – 10.45

10.45 – 11.20

11.20 -11.55

11.55 – 12.30

12.30 – 13.00