11. listopadu, Legislativní forum 2021

Informace o akci

Legislativní forum 2021:
Aktuální pracovně právní legislativa – zkušenosti, trendy a novinky

 

Kdy: 11. listopadu 2021 od 9 do 14 hodin

Kde: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/7, Praha 1

Co na vás čeká

K aktuálním tématům pracovního práva a novým trendům budou hovořit zástupci státní správy, zástupci advokátních kanceláří a firem.

 • Pracovní legislativa v době pandemie – jak obstála, co chybělo?
 • Novinky v zákoníku práce
 • Zkušenosti s programem Antivirus a co mění Kurzarbeit
 • Trendy v péči o zdraví a bezpečnost zaměstnanců
 • Digitalizace pracovního práva
 • Jak se připravit na whistleblowing
 • Trh práce – jak zaměstnávat cizince
 • Sdílení zkušeností firem z aplikace pracovní legislativy v době pandemie
 • Práce na dálku – jak je legislativně ošetřena

09.00 – 09.10

09.10 – 10.25

 • ohlédnutí za změnami pracovněprávní úpravy účinnými od 1. ledna 2021 (zejména nová koncepce dovolené)
 •  nástin připravovaných legislativních změn

JUDr. Michael Košnar působí jako vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Současně se intenzivně věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s dlouholetou praxí v řízení  personálních, organizačních a právních agend velkých a středně velkých podniků i v organizacích veřejného sektoru. V posledních 20 letech se věnuje legislativní činnosti při přípravě návrhů pracovněprávních předpisů a jejich aplikaci.

Řadu let působí jako lektor vzdělávání v oblasti pracovněprávních vztahů a je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací, zejména komentovaných vydání zákoníku práce, jakož i odborných článků publikovaných v periodickém tisku.

10.25 – 10.55

 • jak se osvědčila pracovní legislativa v době pandemie

10.55 – 11.15

Přestávka na kávu

11.15 – 11.45

Jan Rafaj je prvním viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Jako 1. viceprezident oficiálně zastupuje prezidenta SP ČR při klíčových jednáních. Věnuje se oblasti trhu práce a sociálnímu dialogu. Je důležitým členem delegace zaměstnavatelů na jednáních Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity).
Od roku 2016 byl rovněž místopředsedou představenstva ArcelorMittal Ostrava, kde působil ve funkci ředitele pro personalistiku a vnější vztahy. Je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzitě v Brně, později získal titul MBA. Obdržel ocenění Mladý manažerský talent 2011 a Manažer roku 2011 v odvětví výroba kovů a slitin.

11.45 – 12.45

Dalibor Kovář se specializuje na elektronické právní jednání a s tím související digitální transformaci v oblasti práva, na právo duševního vlastnictví, informační technologie, e-commerce, inovace a oblast smluvního práva.

V oblasti digitální transformace a elektronizace se zaměřuje především na zavádění elektronického právního jednání do veřejnoprávních i soukromoprávních organizací, využívání elektronické identity a jejich právní zajištění (externí i interní dokumentace). V posledních letech se jako zástupce odborné veřejnosti podílel na přípravě digitalizační legislativy a komentáře k zákonu o právu na digitální služby. V této oblasti pravidelně publikuje odborné články a lektoruje akce připravené na míru klientům.

V rámci práva duševního vlastnictví a informačních technologií se věnuje zejména obchodněprávním aspektům licenčních a implementačních smluv, právní problematice doménových jmen, ochraně autorských děl a právní regulaci inovativních technologií obecně i specificky ve finanční sféře.

Ze smluvního práva se věnuje zejména přípravě specifických a komplexních obchodních smluv, včetně smluv s mezinárodními aspekty, analýze složitých závazkových vztahů a dále i školení vybraných oblastí smluvního práva.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval tři roky ve významné české advokátní kanceláři a rok v pobočce mezinárodní advokátní kanceláře, kde se zabýval převážně obchodním právem a právními vztahy k nemovitým věcem. V roce 2008 studoval na Université de Lorraine ve francouzském Nancy.

Martin je obchodně orientovaný profesionál se širokými zkušenostmi v oblasti interního HR a poradenství v oblasti HR a managementu se zaměřením na transformační iniciativy

Mezi jeho přední odborné znalosti patří organizační a personální transformace, HR technologie a digitalizace, analýza lidí, lidé v dohodách, řízení změn a kulturní změny, zvyšování kvalifikace pracovní síly v digitální éře, audity personálu a procesů s optimalizací organizace, audity HR a optimalizace souvisejících procesů

Jeho dlouhodobým cílem je vést a podporovat změnu role HR v organizacích z operativní na skutečně strategickou a využít vliv řízení lidí na obchodní úspěch.

12.45 – 13.45

Petra Sochorová se specializuje zejména na pracovní právo, problematiku osobních údajů v pracovněprávních vztazích, compliance a interní investigace.

V oblasti pracovního práva se zaměřuje na přípravu smluvní dokumentace pro top manažery/členy statutárních orgánů, pracovněprávní aspekty fúzí, akvizic a restrukturalizací, včetně převodu zaměstnanců, vyjednávání a komunikaci s klíčovými zaměstnanci a odborovými organizacemi. Dále má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenství v celém spektru každodenních záležitostí společností, jako jsou disciplinární řízení, propouštění zaměstnanců, včetně vyjednávání narovnání a předcházení soudním sporů se zaměstnanci, diskriminace, odměňování, monitoring či oblast státní služby.

V oblasti compliance a interních investigací má bohaté zkušenosti s poskytováním poradenství prostřednictvím komplexních vyšetřování zahrnující vyšetřování jednání a stížností zaměstnanců, whistleblowing, poskytování poradenství v oblasti oznamovacích povinností vyplývajících z takovýchto vyšetřování a poskytování podpory při dalším řízení či interním postupu.

Pravidelně přednáší a přispívá do publikací věnovaných pracovnímu právu a dalších periodik v České republice i v zahraničí. Před rokem 2005 pracovala na Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a následně v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík.

Od roku 2010 je každoročně označována jako přední odborník v České republice pro oblast pracovního práva nezávislými mezinárodními organizacemi Best Lawyers, Who’s Who Legal, a Chambers and Partners Law Firm Directory Yearbook of the Czech Republic.

13.45 – 14.00

Hlavní partner

Partner

Mediální partner

Členové PMF: 1 990 Kč (ceny jsou bez DPH)

Ostatní zájemci: 4 990 Kč (ceny jsou bez DPH)

Storno podmínky: Storno 30 až 15 dnů před konáním akce … 50 % smluvní částky. Storno 14 až 7 dnů před konáním akce … 75 % smluvní částky. Storno méně než 7 dnů před akcí … 100 % smluvní částky. Vyslání náhradního účastníka (zaměstnance společnosti) je možné. Odesláním tohoto formuláře závazně potvrzuji účast na výše uvedené akci.

Máte zájem? Kontaktujte nás.

Helena Tesařová

+420 775 730 033
helena.tesarova@pmf-hr.com