13.4.2022 Legislativní forum

Informace o akci

Legislativní forum :

Aktuální otázky pracovně právní legislativy

       

Kdy: 13. 4. 2022

Kde: OKsystem a.s., Na Pankráci 125, 140 00 Praha 4

 

Co na vás čeká

K aktuálním tématům pracovního práva a novým trendům budou hovořit zástupci státní správy, zástupci advokátních kanceláří a firem.

 • Příprava novely zákoníku práce, dočkáme se  úpravy práce na dálku?
 • Aktuální situace na trhu práce a zaměstnávání cizinců. Co se mění v zaměstnávání Ukrajinců?
 • Co je nového v oblasti digitalizace pracovního práva?
 • Jsme připraveni na možné ekonomické důsledky krizí – pomůže nám Kurzarbeit?
 • Jak se připravit na whistleblowing?
 • Sdílení zkušeností firem z aplikace pracovní legislativy v době pandemie, co nás to naučilo.

09.00 – 09.10

09.10 – 10.25

 • ohlédnutí za změnami pracovněprávní úpravy účinnými od 1. ledna 2021 (zejména nová koncepce dovolené)
 •  nástin připravovaných legislativních změn

JUDr. Michael Košnar působí jako vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Současně se intenzivně věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s dlouholetou praxí v řízení  personálních, organizačních a právních agend velkých a středně velkých podniků i v organizacích veřejného sektoru. V posledních 20 letech se věnuje legislativní činnosti při přípravě návrhů pracovněprávních předpisů a jejich aplikaci.

Řadu let působí jako lektor vzdělávání v oblasti pracovněprávních vztahů a je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací, zejména komentovaných vydání zákoníku práce, jakož i odborných článků publikovaných v periodickém tisku.

10.25 – 10.55

JUDr. Markéta Schormová, předsedkyně Sekce zaměstnanosti a práce, poradního orgánu představenstva Hospodářské komory ČR, se zabývá aktuálním děním v oblasti pracovněprávní legislativy a obecně trendy na trhu práce. Sekce zaměstnanosti a práce HK ČR prosazuje požadavky podnikatelů – zaměstnavatelů, jejichž cílem je nastavit férové a flexibilní podmínky na trhu práce. Problematika flexibility a schopnosti adaptace na neustále se měnící podmínky je velkou výzvou pro pracovněprávní normy.

10.55 – 11.15

Přestávka na kávu

11.15 – 11.45

Jan Rafaj je prvním viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Jako 1. viceprezident oficiálně zastupuje prezidenta SP ČR při klíčových jednáních. Věnuje se oblasti trhu práce a sociálnímu dialogu. Je důležitým členem delegace zaměstnavatelů na jednáních Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity).
Od roku 2016 byl rovněž místopředsedou představenstva ArcelorMittal Ostrava, kde působil ve funkci ředitele pro personalistiku a vnější vztahy. Je absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzitě v Brně, později získal titul MBA. Obdržel ocenění Mladý manažerský talent 2011 a Manažer roku 2011 v odvětví výroba kovů a slitin.

11.45 – 12.45

Dalibor Kovář se specializuje na elektronické právní jednání a s tím související digitální transformaci v oblasti práva, na právo duševního vlastnictví, informační technologie, e-commerce, inovace a oblast smluvního práva.

V oblasti digitální transformace a elektronizace se zaměřuje především na zavádění elektronického právního jednání do veřejnoprávních i soukromoprávních organizací, využívání elektronické identity a jejich právní zajištění (externí i interní dokumentace). V posledních letech se jako zástupce odborné veřejnosti podílel na přípravě digitalizační legislativy a komentáře k zákonu o právu na digitální služby. V této oblasti pravidelně publikuje odborné články a lektoruje akce připravené na míru klientům.

V rámci práva duševního vlastnictví a informačních technologií se věnuje zejména obchodněprávním aspektům licenčních a implementačních smluv, právní problematice doménových jmen, ochraně autorských děl a právní regulaci inovativních technologií obecně i specificky ve finanční sféře.

Ze smluvního práva se věnuje zejména přípravě specifických a komplexních obchodních smluv, včetně smluv s mezinárodními aspekty, analýze složitých závazkových vztahů a dále i školení vybraných oblastí smluvního práva.

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracoval tři roky ve významné české advokátní kanceláři a rok v pobočce mezinárodní advokátní kanceláře, kde se zabýval převážně obchodním právem a právními vztahy k nemovitým věcem. V roce 2008 studoval na Université de Lorraine ve francouzském Nancy.

Martin je obchodně orientovaný profesionál se širokými zkušenostmi v oblasti interního HR a poradenství v oblasti HR a managementu se zaměřením na transformační iniciativy

Mezi jeho přední odborné znalosti patří organizační a personální transformace, HR technologie a digitalizace, analýza lidí, lidé v dohodách, řízení změn a kulturní změny, zvyšování kvalifikace pracovní síly v digitální éře, audity personálu a procesů s optimalizací organizace, audity HR a optimalizace souvisejících procesů

Jeho dlouhodobým cílem je vést a podporovat změnu role HR v organizacích z operativní na skutečně strategickou a využít vliv řízení lidí na obchodní úspěch.

Soňa Měkýšová je absolventkou Vysoké školy báňské v Ostravě, ekonomické fakulty, oboru systémové inženýrství.

Ve Skupině ČEZ působí od roku 1997 na různých manažerských pozicích. Během své dlouholeté praxe ve Skupině ČEZ se podílela na celé řadě projektů, zejména na:

 • centralizaci služeb personálních back office procesů a jejich poskytování 14 společnostem Skupiny ČEZ,
 • zavedení jednotné IT platformy v oblasti HR včetně automatizace a elektronizace zpracovávané agendy,
 • digitalizaci pracovněprávní dokumentace s využitím RPA technologie (robotizace vybraných činností) a
 • transformačních projektech v rámci Skupiny ČEZ.

V roce 2017 se útvar personální služby Skupiny ČEZ velmi významně podílel na projektu plné elektronizace agendy daně z příjmů ze závislé činnosti, za který v roce 2019 získal v soutěži „HREA Excellence Awardocenění pořádané společností PMF.

 

Vojtěch Klimeš pracuje ve společnosti OKsystem jako ředitel vývoje personálního, mzdového a docházkového systému OKbase.

Protože kvalitní HR systém musí být vždy legislativně správný, mezi hlavní úkoly jeho týmu patří sledování legislativních změn, jejich zavádění do softwaru, a to ještě dříve, než dojde ke zpřesnění vydané legislativy na základě zkušeností z praxe. Vzhledem k velkému množství zákazníků a jejich pestré škále se často potýká s řešením i okrajových situacích dané legislativy.

Systém OKbase patří k lídrům na trhu českých personálních řešení. V současné době jej využívá 300+ předních českých i nadnárodních společností a úřadů s více než 230 000 zaměstnanci a tedy i uživateli.

12.45 – 13.45

Petra Sochorová se specializuje zejména na pracovní právo, problematiku osobních údajů v pracovněprávních vztazích, compliance a interní investigace.

V oblasti pracovního práva se zaměřuje na přípravu smluvní dokumentace pro top manažery/členy statutárních orgánů, pracovněprávní aspekty fúzí, akvizic a restrukturalizací, včetně převodu zaměstnanců, vyjednávání a komunikaci s klíčovými zaměstnanci a odborovými organizacemi. Dále má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenství v celém spektru každodenních záležitostí společností, jako jsou disciplinární řízení, propouštění zaměstnanců, včetně vyjednávání narovnání a předcházení soudním sporů se zaměstnanci, diskriminace, odměňování, monitoring či oblast státní služby.

V oblasti compliance a interních investigací má bohaté zkušenosti s poskytováním poradenství prostřednictvím komplexních vyšetřování zahrnující vyšetřování jednání a stížností zaměstnanců, whistleblowing, poskytování poradenství v oblasti oznamovacích povinností vyplývajících z takovýchto vyšetřování a poskytování podpory při dalším řízení či interním postupu.

Pravidelně přednáší a přispívá do publikací věnovaných pracovnímu právu a dalších periodik v České republice i v zahraničí. Před rokem 2005 pracovala na Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a následně v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík.

Od roku 2010 je každoročně označována jako přední odborník v České republice pro oblast pracovního práva nezávislými mezinárodními organizacemi Best Lawyers, Who’s Who Legal, a Chambers and Partners Law Firm Directory Yearbook of the Czech Republic.

Richard Otevřel vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a po jejím absolvování v roce 2000 působil v rámci základní vojenské služby v pozici právního poradce velitele praporu a dále na různých právních pozicích na Ministerstvu spravedlnosti, naposledy jako ředitel mezinárodního odboru.

Od roku 2005 se věnuje v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS oblasti ochrany osobních údajů, informačních technologií, telekomunikací, médií a eCommerce.

Právní poradenství poskytuje řadě českých i zahraničních společností podnikajících v různých oborech a zahrnujících internetové platformy a online řešení, finančnictví, strojírenství, zdravotnictví a farmaceutický průmysl či veřejný sektor a zpracovávajících mimořádně velké objemy osobních údajů svých zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků.

Od roku 2018 taktéž působí ve společnosti FairData Professionals, sesterské společnosti HAVEL & PARTNERS, která se specializuje na outsourcing služby pověřence pro ochranu osobních údajů, poradenství v oblasti digitalizace správy dat a kybernetické bezpečnosti a taktéž nabízí ucelené řešení v oblasti whistleblowingu.

Je členem mezinárodní asociace odborníků v oblasti ochrany osobních údajů (IAPP) a dále českého Spolku pro ochranu osobních údajů.

Martin Orgoník působí ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. jako manažer regulačních záležitostí téměř 5 let. Zodpovídá zde především za soulad s právními a regulačními pravidly. Dříve pracoval u britského regulátora OFCOM (Office of Communications) v Londýně, pro skupinu Vodafone a také na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Martin vystudoval práva a ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně.

13.45 – 14.00

Hlavní partner

Partner

Mediální partner

Máte zájem? Kontaktujte nás.

Kateřina Štefanová

+420 723 465 025
katerina.stefanova@pmf-hr.com