Mzdová specifika a zaměstnávání občanů Ukrajiny – pro mzdové účetní a personalisty

Informace o akci

Mzdová specifika a zaměstnávání občanů Ukrajiny – pro mzdové účetní a personalisty (on-line workshop zdarma)

 

Program:

• povinnosti, které musí splnit občan Ukrajiny – běženec, v návaznosti na válečný konflikt na Ukrajině,
• vydání mimořádného víza o pobytu na území České republiky,
• možnost zaměstnávat takového držitele víza (doba vydání víza; povinnosti občana Ukrajiny),
• možné zaměstnávání tohoto běžence – povinnosti případného zaměstnavatele, chování a povinnosti cizince – zaměstnance,
• ohlašovací povinnost zaměstnavatele vůči jednotlivým institucím – úřadu práce, zdravotní pojišťovně, správě sociáního zabezpečení, příp. i orgánu cizinecké a migraniční politiky – cizinecké policii,
• posouzení příslušného víza, pokud má občan Ukrajiny – běženec rodinu nebo nějaké zázemí na území ČR – tzv. speciální dlouhodobé vízum (rozdíl mezi takovýmto vízem a vízem za účelem strpění na území ČR),
• uznávání kvalifikace, praxe a zdravotní způsobilost občanů Ukrajiny,
• vstupní pracovnělékařské prohlídky,
• uzavření pracovněprávního vztahu – musí být veškeré dokumenty vedeny dvouj jazyčně, odměňování za výkon práce, školení v oblasti bezpečnosti práce, nároky cizince na dovolenou, nemocenskou, a další problémy, které mohou nastat při zaměstnávání tohoto cizince,
• zdravotní pojištění za občana Ukrajiny, který obdržel povolávací rozkaz (pokyn Ministerstva zdravotnictví),
• podpory občanům ČR při poskytnutí ubytování občanů Ukrajiny,
• jednorázové finanční podpory samotným běžencům a podmínky při jejich poskytování.

Odpovědi na dotazy.