Nestihli jste se zúčastnit našich online akcí? Objednejte si záznam!

Informace o akci

Nemohli jste se zúčastnit našich online akcí a rádi byste shlédli videozáznam a prohlédnout0 si prezentace?

Všechny online akce si můžete objednat a již vám neutečou žádná aktuální témata.

Záznam z našich online akcí si můžete objednat na adrese info@pmf-hr.com
nebo můžete vyplnit přihlášku / registrace na akci (v přihlášce do poznámky uveďte ZÁZNAM A NÁZEV AKCE).
Členové PMF naleznou záznamy z Insirací HR a Exchange Meetingů v sekci Studovna zdarma.

Co na vás čeká

Tento rok jsem pro vás mimo jiné uspořádali online Inspirace HR na aktuální témata, online Exchange Meetingy a online Legislativní forum, které se věnovalo novinkám a trendům v pracovní legislativě.


LEGISLATIVNÍ FORUM

online Legislativní forum: Aktuální otázky pracovně právní legislativy – praktické zkušenosti, 12. 11. 2020
Zákoník práce a jeho novela v praxi. Co řeší inspekce práce: důvody kontroly- BOZP, home office, Antivirus v praxi, nejčastější zjištění a sankce. Jak hodnotí pracovní legislativu zaměstnavatelé. Elektronizace HR ve světle pracovní legislativy. Home office a bezpečnost práce.
Ukázka zde.


INSPIRACE HR 

online adventní setkání s Tomášem Šebkem: Nejsme nedotknutelní, každá krize přeskládá hodnoty, 16. 12. 2020
Setkání s chirurgem, MUDr. Tomášem Šebkem, Ulekare.cz, členem organizace Lékařů bez hranic, autorem několika knih o zahraničních misích v nebezpečných oblastech, kde pomáhal a zachraňoval lidské životy uprostřed apokalyptických epidemií, válečných konfliktů a živelných katastrof. Poslední misi zažívá doma při epidemii covid – 19, i o ní si píše deníček.


online Data a jak s nimi pracovat, 11. 11. 2020
Jak pracovat s daty a proč jsou vůbec data v HR důležitá? V dnešní době musíme stále častěji dokládat rozhodnutí v personalistice i „tvrdými daty“. Která to ale jsou a kde je vezmeme? A co se stane, když se datům budeme dlouhodobě vyhýbat?
Ukázka zde.


online Dovolená 2021 – Jak se vypořádat se změnou výpočtu nároku na dovolenou, 5. 11. 2020
Od začátku roku 2021 dojde k zásadní změně v úpravě dovolené. Jak se bude od příštího roku počítat nárok na dovolenou a jaký to bude mít dopad na převody dovolených především pro zaměstnance s nerovnoměrně rozloženou pracovní dobou.


online Co od HR potřebuje liniový vedoucí. 22. 10. 2020
Co tedy očekává ředitel od personalisty, když do společnosti přijde vlastník firmy s informací, že firmu zavírá. Jak stabilizovat společnost, když vznikne totální nedůvěra mezi vlastníkem, vedením společnosti a zaměstnanci? Jak může přispět dobrý personalista při generační výměně v rodinné společnosti?
Ukázka zde.


online Jak zvládnout propouštění zaměstnanců bez zbytečných chyb. 12. 8. 2020
Aktuální čísla z pracovního trhu – jak se vyvíjí poptávka a nabídka podle dat z pracovních portálů. Právní pohled na ukončení pracovního poměru  – jak to zvládnout bez zbytečných chyb. Outplacement – šetrné propouštění – jak neztratit brand dobrého zaměstnavatele i když musíme propouštět.
Ukázka zde.


Setkání na zahradě PMF 16. 6. 2020, Praha
Klíčové problémy, které teď čekají HR a jak se na ně připravit. Mýty a realita při řešení krize.


online Panelová diskuse – Jak svým firmám pomáhalo HR v době zdravotní krize a co bude úkolem HR v následujících měsících? 10. 6. 2020
Jak HR pomáhalo při řešení problémů s provozem firmy v době nouzového stavu? Jaká bude úloha HR v době po Koronaviru? V čem se změní a v čem zůstane stejná?


online Panelová diskuze: Jak se změnila úloha HR v době s Covid-19 a co čeká HR dál? 20. 5. 2020
Jak HR pomáhalo při řešení problémů s provozem firmy v době nouzového stavu. Jaká bude úloha HR v době po Koronaviru? V čem se úloha HR změní a v čem zůstane stejná? Co bude management i zaměstnanci od HR dále potřebovat?


online Daňový pohled na práci z domova (i ze zahraničí) a související zaměstnanecké benefity, 5. 5. 2020
Home office z daňového pohledu. Zaměstnanci v zahraničí. OSVČ – jaké úlevy lze získat? Jak si poradit s „pětadvacítkou“? A co na to říkají daně?
Ukázka zde.


online Jak HR může pomoci firmě, aby v krizi nepřišla o zákazníky, 23. 4. 2020
Které HR procesy mají přímý dopad na zákaznickou zkušenost? Jak HR přizpůsobit nové situaci?


online Vybrané kapitoly pracovního práva související s COVID-19, 16. 4. 2020
Rady a doporučení, kde a jak žádat o náhrady v rámci COVID 19, jak obecně s COVID pracovat v oblasti směrem k zaměstnancům a také směrem k náhradám v rámci programu Antivirus, jaké dokumenty obecně velmi dobře ošetřit a shromažďovat a mnoho dalšího.


online Krizová komunikace leadrů 9. 4. 2020
Vysvětlení o jaký druh změny vlastně v souvislosti s dopadem Cov-19 ve firmách jde. Popis druhu reakcí, které jsou v lidech spontánně aktivované, včetně úplně iracionálních reakcí. Jaké jsou vhodné nástroje a mechanismy – jak postupovat a komunikovat. Vhodné formáty komunikace např. tzv. hyper personalizace.


online Co lidé především očekávají od svých leaderů v současné době? 7. 4. 2020
Role leadera v kritických situacích, zvládání změny ze strany leadera, vedení lidí v době neočekávaných změn, použití zpětné vazby pro motivaci v dnešní době, hodnoty, jejichž naplňování lidé dnes od svých leaderů očekávají.


online Mindful Moment, 1. 4. 2020
Jak z pozice HR lídrů čelit koronaviru s pomocí mindfulness?


online Dopady vyhlášeného stavu nouze a přijatých krizových a mimořádných opatření proti šíření nového koronaviru na oblast pracovněprávních vztahů, 23. 3. 2020
Stav nouze, krizová opatření, mimořádná opatření. Způsoby řešení situací, kdy zaměstnavatel v důsledku vyhlášení nouzového stavu a v návaznosti přijatá krizová a mimořádná opatření nemůže (nebo z preventivních důvodů nechce) přidělovat svým zaměstnancům práci v souladu s pracovní smlouvou.


EXCHANGE MEETINGY

online Albert: Budování silné zaměstnanecké značky, 18. 11. 2020
Složité období, jako je pandemie COVID-19, může znamenat příležitost posílit zaměstnaneckou značku, zvýšit loajalitu zaměstnanců a přinést všem nové, efektivnější metody práce.
Ukázka zde.


online Coca Cola: Coca Cola Learning Labs, 22. 9. 2020
V rámci projektu Learning Labs vznikla poptávka po lokálních prezenčních kurzech. Learning Labs – učíme se od sebe navzájem, COKElife – ukázka Learning Lab.


online ČEZ: I bez papíru to jde, 17. 9. 2020
Představení oblastí, které jsou již plně podporovány automatizací: údržba osobních a mzdových údajů zaměstnanců, elektronizace ELDP, elektronizace daňové problematiky zaměstnanců. Ukázka práce robota Alberta s pracovněprávními dokumenty, sledování návratnosti dokumentů.