(R)evoluce v organizacích – PRAHA

Informace o akci

Místo: Praha

11. října 2019