Výroční konference HR Know How: Engagement a výkonnost v digitální éře

Informace o akci

Místo: Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, Vídeňská, Praha

Výroční konference HR Know How: 
Engagement a výkonnost v digitální éře

Místo: Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, Vídeňská 1083, Praha 4

 

BROŽURA KONFERENCE ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co na vás čeká

Konferencí vás provede moderátorka České televize,
Veronika Polá
čková.

Bio Veronika Poláčková

 

 

Na konferenci se potkáte se Štěpánkou Čechovou, renomovanou grafoložkou, zakladatelkou Institutu celostní grafologie v Praze.

 

Na co se můžete těšit?
Grafologický rozbor Vaší osobnosti v několika základních bodech, vystihujících Vaši povahu a schopnosti, vypracuje renomovaná grafoložka Ing. Štěpánka Čechová. Stačí, když na místě napíšete pozdrav z dovolené. Analýzu písma lze dále zaměřit podle Vašich aktuálních potřeb a přání. Podrobněji se můžeme věnovat sebepoznání, volbě povolání, studia nebo partnerskému vztahu. 

09.00 – 9.10

Zkušenosti z oblasti lidských zdrojů získával postupně od roku 1996 na různých pozicích počínaje rolí HR generalisty v Adamovských strojírnách a.s. přes sedm let strávených v hi-tech výrobní společnosti Celestica, kde postupně prošel různými HR manažerskými pozicemi od manažera náboru až po Site HR Manažera.

Od roku 2007 pracuje ve společnosti Red Hat, kde prošel řadou seniorních HR pozic počínaje Senior HR Manažerem pro CEE region přes Globálního HR Byznys Partnera pro vrcholové vedení Engineeringu, HR ředitele pro EMEA region až po stávající roli Globálního HR Leadera zodpovědného za vývoj globálních HR programů dle zákaznických potřeb a jejich následnou úspěšnou implementaci do všech regionů. Má zkušenosti s řízením lokálních i globálních virtuálních týmů různých velikostí i rozdílných kultur.

Během více než dvacetileté praxe v HR v technologických a výrobních firmách se podílel na vytváření dlouhodobých HR strategií jak na regionální, tak i globální úrovni. Klíčové oblasti, kterými se zabývá do hloubky, jsou nastavení Integrovaného Talent managementu, Kompetenční modely, Organizační design, Změnový leadership, Zapojení HR při vytváření byznysových strategií společností, Integrace a slaďování regionálních a globálních přístupů mezi korporátními a regionálními týmy v rámci HR i byznysu. Působí i jako kouč, mentor a cross-culture mediator.

Jeho životní filosofie je postavena na otevřenosti, upřímnosti, naslouchání, férovém přístupu a neutuchajícím optimismu se snahou brát každou i sebevíce složitou překážku jako dárek od života.

09.10 – 9.40

 • Co znamená angažovanost a proč je v moderní době tak zásadní pro konkurenceschopnost a úspěch firem?
 • Jaké jsou klíčové faktory pro vytvoření podmínek, které podporují růst engagementu, a to v kontextu všech rychlých změn (globálních-lokálních, sociálních, digitálních)?
 • Krátká case study konkrétně ukáže, co vše musí být zohledněno a učiněno, pokud chcete engagement ve firmě opravdu rozvíjet.

Bio Thierry Stéphan, Managing Director, Krauthammer

9.40 – 10.00

Získat si mysl a srdce lidí je základem pro motivovanost a výkonnost. Lidí i firem.

 • Dnešní prostředí je mnohem rychlejší a komplexnější než kdykoliv předtím. Rychlé změny podnikového modelu, zvýšená globalizace, nárůst online sociální konektivity a měnící se očekávání zaměstnanců znamená pro řízení angažovanosti zaměstnanců a životního cyklu pracovní síly daleko větší výzvu.
 • Koncept propojené zaměstnanecké zkušenosti může ukázat směr ve vaší HR strategii.

Bio Ján Uriga, Leader, PwC Employee Experience Center

10.00 – 10.20

Case study, jak se vypořádat se změnami napříč celou firmou. Co se všechno v Sodexo událo na cestě za digitalizací.

Bio Daniel Čapek, Prezident Sodexo ČR a SR

10.20 – 10.40

10.40 – 11.00

Přestávka na kávu

11.00 – 11.20

 • Náhled na engagement a motivaci zaměstnanců, jak motivovat zaměstnance a spoluvytvářet jejich vztah k práci, ideálně nadšení pro činnosti, které vykonávají?
 • Jak definujeme engagement?
 • A proč se engagementem zabýváme dnes více než v minulosti? Jak lze jednoduše zvýšit engagement?

11.20 – 11.40

11.40 – 11.50

Možnosti měření výkonosti a angažovanosti jednotlivců i celých týmů ve firmách.

 • Hledáte „lék“ na motivaci, rozvoj zaměstnanců, tak aby podávali co nejvyšší výkon?
 • Zamýšlíte se nad tím, jak zlepšovat a „léčit“, když přesně nevíme, co napravovat, co nefunguje?
 • Znáte moderní nástroje na měření výkonnosti a engagementu?

Bio Mgr. Soňa Nedomová, majitelka obchodního zastoupení, Thomas International CZ

11.50 – 12.50

WORKSHOP I.
Štěstí v práci, neboli budování lidských firem
Michal Šrajer, Chief Happiness Officer, stestivpraci.cz

 • Co vlastně znamená „štěstí v práci“ a proč bychom nad ním měli přemýšlet?
 • Co můžeme ve firmách udělat pro to, abychom se ke štěstí v práci přiblížili?
 • Jaké jsou konkrétní studie a výzkumy na kterých tento přístup stojí?
 • A je něco, co můžu já sám udělat pro štěstí v práci hned zítra?

Bio Michal Šrajer, Chief Happiness Officer, stestivpraci.cz

WORKSHOP II.
 Jak vytvářet motivační atmosféru a opravdový engagement
Martin Kalenda, Owner, Image Lab
Vratislav Kalenda, Founder & Managing Director, Image Lab 

 • Co vlastně ovlivňuje úspěch firem?
 • 3 nové role managementu
 • Jak vytvářet motivační atmosféru ve firmách – v jednoduchosti je krása
 • Neuropsychologie motivace
 • Jak zvládat pasivní rezistenci
 • Workshop hrou

Bio Martin Kalenda, jednatel, Image Lab s.r.o.

Bio Vratislav Kalenda, jednatel, Image Lab s.r.o.

12.50 – 13.50

Oběd

13.50 – 14.00

14.00 – 14.10

 • digitalizace skutečně efektivně – od záměru k implementaci (inspirace z Evropy)
 • do jaké míry je digitální prostředek změnou pro vaší organizaci?
 • jak tedy digitalizaci skutečně efektivně realizovat?
 • je třeba navázat ale na směr – že toto opravdu může dobře dělat jen specialista, který je skutečně angažovaný a jen tak je zajištěný efekt a je šance na úspěch – mj. se tím, že je daná oblast zaštítěna specialistou pro danou oblast, vše posouvá a směřuje k vytyčenému cíli – podporuje angažovanost také u celého týmu …

Bio Miroslav Jankovič, Senior Client Partner & Board Member Jenewein Group

14.10 – 14.30

 • Kdo jsme
 • Digitalizace v HR procesech aneb stále je to o lidech
 • Co pro nás znamená ENGAGEMENT
 • Konkrétní příklady dlouhodobé udržitelnosti motivace
 • „Make money and have fun“

Bio Denisa Černá, Head of Talent Aquisition, Hilti sub-region Eastern Europe (EU)

Bio Andrea Bachledová, Human Resources Business Partner, Hilti ČR

14.30 – 15.30

Workshop III.
Péče o zdraví zaměstnanců vedoucí k vyšší motivaci a engagementu


Daniel Soukup, manažer virtuální kliniky EUC

Věra Murínová, obchodně marketingová ředitelka EUC Premium

 • Virtuální klinika – telekonzultace pro zaměstnance přes telefefon a digitální konzultace (chat)
 • Prémiová péče pro zaměstnance – jak na syndrom vyhoření, měření průchodnosti karpálního tunelu atp.

Bio Daniel Soukup, Head of Virtual Clinic, EUC
Bio Věra Murínová, Chief Sales Officer, EUC Premium

WORKSHOP IV.
Pracovní právo v praxi – ukončování pracovního poměru a aktuální judikatura
JUDr. Petra Sochorová Ph.D., Counsel, Advokátní kancelář Havel & Partners
Ema Drštičková, Legal Assistant, Advokátní kancelář Havel & Partners

Bio JUDr. Petra Sochorová Ph.D., Counsel, Advokátní kancelář Havel & Partners

Ema Drštičková, Legal Assistant, Advokátní kancelář Havel & Partners

15.30 – 15.50

Jiří Nekvasil

V roce 1989 absolvoval studium operní režie na hudební fakultě AMU. V roce 1988 založil spolu se scénografem Danielem Dvořákem Operu Furore, experimentální operní studio. O dva roky později byli oba pověřeni řízením Komorní opery Praha, kterou reorganizovali na Operu Mozart. Od roku 1998 působil  jako umělecký šéf, režisér  a dramaturg ve Státní opeře Praha. V letech 2002–2006 byl šéfem opery Národního divadla v Praze. Od 1. 1. 2010 je ředitelem Národního divadla moravskoslezského. Jiří Nekvasil spolu se skladatelem Petrem Kotíkem založil a  s ním umělecky vede mezinárodní festival nové opery NODO – Dny nové opery Ostrava, který od roku 2012 jako bienále pořádá Ostravské centrum nové hudby a Národní divadlo moravskoslezské.

V divadle režíroval přes sto převážně operních inscenací na předních českých scénách i v zahraničí – Argentina, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lotyšsko, Německo, Norsko, Slovensko, Slovinsko, USA. Inscenuje i činohru, muzikál, loutkové divadlo i projekty na hranici žánrů. Je spoluautorem a zároveň režisérem opery Zítra se bude…, kterou napsal spolu s Alešem Březinou pro pěvkyni Soňu Červenou uvedenou na scéně pražského Národního divadla – v Divadle Kolowrat v roce 2008. Tato inscenace byla v anketě Divadelních novin a Cen Alfréda Radoka vyhodnocena jako operní inscenace roku 2008. Vedle práce v divadle Jiří Nekvasil od roku 1991 spolupracuje jako režisér také s Českou televizí na tvorbě hudebních pořadů (přes  130 režií). V České televizi natočil i několik oper. Jeho filmová zpracování děl B. Martinů Podivuhodný let a Slzy nože získala významné ceny. Jeho zatím poslední operní film z roku 2018 – opera Bohuslava Martinů Čím lidé žijí – byl oceněn na 55. ročníku Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha 2018 speciálním uznáním za mimořádný umělecký počin.

15.50 – 16.15

16.15

Závěr konference a přestávka na kávu

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři