Aktuality

Je možné snížit mzdu o několik procent?

„Firmy nebudou schopny navyšovat mzdy takovým tempem jako doposud a je i možné, že řada z nich bude mzdy a benefity snižovat,“ říká personalistka  Jaroslava Rezlerová. A už se tak děje. „Snížíme vám dočasně mzdu,“ dozvěděli se někteří zaměstnanci. Většinou jde o snížení o deset, někdy i více procent. Je to vůbec z pohledu práva možné? Podle advokátky Kláry Valentové z kanceláře Vilímková Dudák […]

Dne 5. Květen 2020

„Firmy nebudou schopny navyšovat mzdy takovým tempem jako doposud a je i možné, že řada z nich bude mzdy a benefity snižovat,“ říká personalistka  Jaroslava Rezlerová.

A už se tak děje. „Snížíme vám dočasně mzdu,“ dozvěděli se někteří zaměstnanci. Většinou jde o snížení o deset, někdy i více procent. Je to vůbec z pohledu práva možné?

Podle advokátky Kláry Valentové z kanceláře Vilímková Dudák & Partners záleží na tom, jak je u zaměstnavatele upravena mzda.

„Pokud je mzda sjednána ve smlouvě, zaměstnavatel může snížit zaměstnanci mzdu jen se souhlasem druhé smluvní strany, tedy odborovou organizací nebo zaměstnancem. Pokud s novou výší mzdy zaměstnanec nesouhlasí, může podpis dodatku k pracovní smlouvě odmítnout. Jestliže ale bude mít zaměstnavatel finanční problémy a nebude mít v brzké době na mzdy, může kvůli nesouhlasu zaměstnanců s nižší mzdou přistoupit k propouštění,“ upozorňuje advokátka.

Pokud zaměstnavatel mzdu stanovuje nebo určuje jednostranně, pak může na základě svého rozhodnutí přistoupit k jejímu snížení. A to změnou vnitřního předpisu nebo vydáním nového mzdového výměru. Souhlas zaměstnance v takovém případě nepotřebuje.

„Musí se však skutečně jednat o mzdu, o níž jednostranně rozhoduje zaměstnavatel. V praxi se totiž vyskytují případy, kdy je v pracovní smlouvě sjednáno, že mzda je sice určena zaměstnavatelem ve mzdovém výměru, ale zároveň je prohlášeno, že mzdový výměr tvoří přílohu pracovní smlouvy nebo že je její nedílnou součástí. V takovém případě se nejedná o mzdový výměr, ale dohodu o mzdě, a není tedy možné rozhodovat o výši mzdy bez souhlasu zaměstnance,“ upozorňuje Valentová.

Při snižování mzdy je nutné dodržovat následující pravidla:

  • Mzdu nelze snižovat zpětně, tedy dodatek k pracovní smlouvě nebo mzdový výměr může být uzavřen nebo doručen zaměstnanci nejpozději v den účinnosti změny výše mzdy. Takže pokud má být mzda nově upravena od 1. června 2020, musí být dodatek uzavřen nebo nový mzdový výměr doručen do vlastních rukou zaměstnance nejpozději tohoto dne.
  • Při snížení mzdy je nutné respektovat nejen aktuální výši minimální mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., tedy pro rok 2020 za hodinu 87,30 Kč nebo 14 600 Kč za měsíc, u zaměstnanců, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, ale také nejnižší úrovně takzvané zaručené mzdy.

Když je zaměstnanec přesvědčen, že mu mzda byla snížena neoprávněně, může se domáhat u zaměstnavatele jejího doplacení do původní výše, včetně úroků z prodlení. Pokud zaměstnavatel výzvě zaměstnance nevyhoví, může se obrátit na soud nebo podat podnět k inspektorátu práce. Zaměstnavateli hrozí pokuta až do výše dvou milionů korun.

„Za určitých podmínek by mohl také zaměstnanec okamžitě zrušit svůj pracovní poměr, kdy by mu náležela nejen dlužná mzda s úroky z prodlení, ale také náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, standardně dva měsíce,“ dodává ještě advokátka Valentová.

Aktuálně.cz

Další aktuality

Zpovykaná generace Z? Omyl, v práci je nadprůměrně spokojená a vděčná

Dne 4. prosince 2023

Zhýčkaní, věčně nespokojení, s přehnanými finančními požadavky, obřími očekáváními i ambicemi. Nejmladší generaci na trhu práce provází řada předsudků a mýtů. Narodili se v letech 1997–2012, takže je jim dnes lehce před dvacet, dokončili školy a na trh práce teprve hromadně vstupují. Na takzvanou generaci Z se zaměřil nejnovější Barometr zaměstnanců, průzkum společnosti UP, která se věnuje situaci na pracovnímu trhu. […]

Zobrazit detail

Nový festival pracovních příležitostí bude největší akcí svého druhu u nás. Career Expo 2024 přivítá 10 000 návštěvníků

Dne 4. prosince 2023

Career Expo 2024 bude v mnoha ohledech unikátní událostí. Sejde se na ní pestrá skladba zaměstnavatelů z různých oborů a z celého Česka. Ti se budou moci vzájemně inspirovat, sdílet zkušenosti, ale také se porovnávat s konkurencí. Návštěvníci, mezi které patří široké spektrum lidí od zkušených specialistů až po studenty, zase budou moci nahlédnout pod pokličku svých případných budoucích zaměstnavatelů nebo […]

Zobrazit detail

Legislativní forum o novinkách v pracovním právu

Dne 27. listopadu 2023

Jako už každoročně na podzim i letos se v listopadu konalo Legislativní forum, které společnost People Management Forum poprvé pořádala s nově založenou Asociací personalistů ČR. Po několikaletém čekání na novelu zákoníku práce se právě tato novela stala stěžejním bodem programu letošního Legislativního fora. Už poněkolikáté se účastníci Legislativního fora sešli v prostorách zasedacího sálu Ministerstva školství v Praze. Partnery Legislativního […]

Zobrazit detail