Aktuality

Je možné snížit mzdu o několik procent?

„Firmy nebudou schopny navyšovat mzdy takovým tempem jako doposud a je i možné, že řada z nich bude mzdy a benefity snižovat,“ říká personalistka  Jaroslava Rezlerová. A už se tak děje. „Snížíme vám dočasně mzdu,“ dozvěděli se někteří zaměstnanci. Většinou jde o snížení o deset, někdy i více procent. Je to vůbec z pohledu práva možné? Podle advokátky Kláry Valentové z kanceláře Vilímková Dudák […]

Dne 5. Květen 2020

„Firmy nebudou schopny navyšovat mzdy takovým tempem jako doposud a je i možné, že řada z nich bude mzdy a benefity snižovat,“ říká personalistka  Jaroslava Rezlerová.

A už se tak děje. „Snížíme vám dočasně mzdu,“ dozvěděli se někteří zaměstnanci. Většinou jde o snížení o deset, někdy i více procent. Je to vůbec z pohledu práva možné?

Podle advokátky Kláry Valentové z kanceláře Vilímková Dudák & Partners záleží na tom, jak je u zaměstnavatele upravena mzda.

„Pokud je mzda sjednána ve smlouvě, zaměstnavatel může snížit zaměstnanci mzdu jen se souhlasem druhé smluvní strany, tedy odborovou organizací nebo zaměstnancem. Pokud s novou výší mzdy zaměstnanec nesouhlasí, může podpis dodatku k pracovní smlouvě odmítnout. Jestliže ale bude mít zaměstnavatel finanční problémy a nebude mít v brzké době na mzdy, může kvůli nesouhlasu zaměstnanců s nižší mzdou přistoupit k propouštění,“ upozorňuje advokátka.

Pokud zaměstnavatel mzdu stanovuje nebo určuje jednostranně, pak může na základě svého rozhodnutí přistoupit k jejímu snížení. A to změnou vnitřního předpisu nebo vydáním nového mzdového výměru. Souhlas zaměstnance v takovém případě nepotřebuje.

„Musí se však skutečně jednat o mzdu, o níž jednostranně rozhoduje zaměstnavatel. V praxi se totiž vyskytují případy, kdy je v pracovní smlouvě sjednáno, že mzda je sice určena zaměstnavatelem ve mzdovém výměru, ale zároveň je prohlášeno, že mzdový výměr tvoří přílohu pracovní smlouvy nebo že je její nedílnou součástí. V takovém případě se nejedná o mzdový výměr, ale dohodu o mzdě, a není tedy možné rozhodovat o výši mzdy bez souhlasu zaměstnance,“ upozorňuje Valentová.

Při snižování mzdy je nutné dodržovat následující pravidla:

  • Mzdu nelze snižovat zpětně, tedy dodatek k pracovní smlouvě nebo mzdový výměr může být uzavřen nebo doručen zaměstnanci nejpozději v den účinnosti změny výše mzdy. Takže pokud má být mzda nově upravena od 1. června 2020, musí být dodatek uzavřen nebo nový mzdový výměr doručen do vlastních rukou zaměstnance nejpozději tohoto dne.
  • Při snížení mzdy je nutné respektovat nejen aktuální výši minimální mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., tedy pro rok 2020 za hodinu 87,30 Kč nebo 14 600 Kč za měsíc, u zaměstnanců, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, ale také nejnižší úrovně takzvané zaručené mzdy.

Když je zaměstnanec přesvědčen, že mu mzda byla snížena neoprávněně, může se domáhat u zaměstnavatele jejího doplacení do původní výše, včetně úroků z prodlení. Pokud zaměstnavatel výzvě zaměstnance nevyhoví, může se obrátit na soud nebo podat podnět k inspektorátu práce. Zaměstnavateli hrozí pokuta až do výše dvou milionů korun.

„Za určitých podmínek by mohl také zaměstnanec okamžitě zrušit svůj pracovní poměr, kdy by mu náležela nejen dlužná mzda s úroky z prodlení, ale také náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, standardně dva měsíce,“ dodává ještě advokátka Valentová.

Aktuálně.cz

Další aktuality

Přinášíme vám rozhovor s Danielem Štroblem, který byl natočen v rámci naší konference HR Konw How 2022 pro HR News.

Dne 19. září 2022

https://www.hrtv.cz/videa/setkani-s-profesionaly-id-2114336/hr-know-how-2022-daniel-strobl-id-4204339

Zobrazit detail

Na práci z domu bude nárok. Musí být důvod

Dne 19. září 2022

Rodičům dětí mladších patnácti let, těhotným ženám či lidem dlouhodobě pečujícím o silně handicapovanou osobu se od příštího roku zřejmě otevře snazší cesta k práci z domova, tedy k tzv. home officu. Pokud o to písemně požádají, zaměstnavatel jim bude muset vyhovět. Jedinou výjimkou budou vážné provozní důvody nebo to, že tomu bude bránit povaha vykonávané práce. Například u prodavačů a prodavaček, dělníků a dělnic […]

Zobrazit detail

Přinášíme vám rozhovor s Danou Fajmonovou, který byl natočen v rámci naší konference HR Know How 2022 pro HR News

Dne 13. září 2022

https://www.hrtv.cz/videa/setkani-s-profesionaly-id-2114336/hr-know-how-2022-dana-fejmonova-id-4204331

Zobrazit detail