Aktuality

Je možné snížit mzdu o několik procent?

„Firmy nebudou schopny navyšovat mzdy takovým tempem jako doposud a je i možné, že řada z nich bude mzdy a benefity snižovat,“ říká personalistka  Jaroslava Rezlerová. A už se tak děje. „Snížíme vám dočasně mzdu,“ dozvěděli se někteří zaměstnanci. Většinou jde o snížení o deset, někdy i více procent. Je to vůbec z pohledu práva možné? Podle advokátky Kláry Valentové z kanceláře Vilímková Dudák […]

Dne 5. Květen 2020

„Firmy nebudou schopny navyšovat mzdy takovým tempem jako doposud a je i možné, že řada z nich bude mzdy a benefity snižovat,“ říká personalistka  Jaroslava Rezlerová.

A už se tak děje. „Snížíme vám dočasně mzdu,“ dozvěděli se někteří zaměstnanci. Většinou jde o snížení o deset, někdy i více procent. Je to vůbec z pohledu práva možné?

Podle advokátky Kláry Valentové z kanceláře Vilímková Dudák & Partners záleží na tom, jak je u zaměstnavatele upravena mzda.

„Pokud je mzda sjednána ve smlouvě, zaměstnavatel může snížit zaměstnanci mzdu jen se souhlasem druhé smluvní strany, tedy odborovou organizací nebo zaměstnancem. Pokud s novou výší mzdy zaměstnanec nesouhlasí, může podpis dodatku k pracovní smlouvě odmítnout. Jestliže ale bude mít zaměstnavatel finanční problémy a nebude mít v brzké době na mzdy, může kvůli nesouhlasu zaměstnanců s nižší mzdou přistoupit k propouštění,“ upozorňuje advokátka.

Pokud zaměstnavatel mzdu stanovuje nebo určuje jednostranně, pak může na základě svého rozhodnutí přistoupit k jejímu snížení. A to změnou vnitřního předpisu nebo vydáním nového mzdového výměru. Souhlas zaměstnance v takovém případě nepotřebuje.

„Musí se však skutečně jednat o mzdu, o níž jednostranně rozhoduje zaměstnavatel. V praxi se totiž vyskytují případy, kdy je v pracovní smlouvě sjednáno, že mzda je sice určena zaměstnavatelem ve mzdovém výměru, ale zároveň je prohlášeno, že mzdový výměr tvoří přílohu pracovní smlouvy nebo že je její nedílnou součástí. V takovém případě se nejedná o mzdový výměr, ale dohodu o mzdě, a není tedy možné rozhodovat o výši mzdy bez souhlasu zaměstnance,“ upozorňuje Valentová.

Při snižování mzdy je nutné dodržovat následující pravidla:

  • Mzdu nelze snižovat zpětně, tedy dodatek k pracovní smlouvě nebo mzdový výměr může být uzavřen nebo doručen zaměstnanci nejpozději v den účinnosti změny výše mzdy. Takže pokud má být mzda nově upravena od 1. června 2020, musí být dodatek uzavřen nebo nový mzdový výměr doručen do vlastních rukou zaměstnance nejpozději tohoto dne.
  • Při snížení mzdy je nutné respektovat nejen aktuální výši minimální mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., tedy pro rok 2020 za hodinu 87,30 Kč nebo 14 600 Kč za měsíc, u zaměstnanců, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, ale také nejnižší úrovně takzvané zaručené mzdy.

Když je zaměstnanec přesvědčen, že mu mzda byla snížena neoprávněně, může se domáhat u zaměstnavatele jejího doplacení do původní výše, včetně úroků z prodlení. Pokud zaměstnavatel výzvě zaměstnance nevyhoví, může se obrátit na soud nebo podat podnět k inspektorátu práce. Zaměstnavateli hrozí pokuta až do výše dvou milionů korun.

„Za určitých podmínek by mohl také zaměstnanec okamžitě zrušit svůj pracovní poměr, kdy by mu náležela nejen dlužná mzda s úroky z prodlení, ale také náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, standardně dva měsíce,“ dodává ještě advokátka Valentová.

Aktuálně.cz

Další aktuality

Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Dne 30. ledna 2023

Vážení zaměstnavatelé, protože na počátku tohoto roku dochází k několika změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), dovolujeme si Vás o nich touto formou informovat, přičemž podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ. První změna dopadá na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance vykonávající činnost tzv. zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského […]

Zobrazit detail

Každý 7. dospělý tahá za kratší konec

Dne 26. ledna 2023

každý 7. dospělý v ČR tahá v souboji s alkoholem za kratší konec. Můžeme ho potkat i v práci. Ukažte svoje umění změny a začněte s efektivní osvětou a prevencí. Dnes spouštíme registraci do 11. ročníku zdravotně osvětové kampaně Suchej únor. Suchej únor je měsíční osobní nebo týmová výzva bez kapky alkoholu. Díky letošnímu leitmotivu „Nepít je umění” navíc s kreativní motivací pro každého – vyzkoušet si něco nového, poznat sebe […]

Zobrazit detail

Z deseti židlí zbude pět. Firmy zmenšují své kanceláře

Dne 23. ledna 2023

Třicet až padesát procent. O tolik dnes firmy zvažují redukovat pronajatou plochu svých kanceláří. Chodí jim do nich totiž méně zaměstnanců než dříve. Ekonomická nejistota a úroková turbulence přinesly na kancelářský trh útlum. K zákazníkům se letos dostane možná jen třetina průměrné plochy nových kanceláří. Útlum bude jen dočasný. Alespoň to říká Marie Baláčová, vedoucí oddělení datové analytiky […]

Zobrazit detail