Aktuality

Je možné snížit mzdu o několik procent?

„Firmy nebudou schopny navyšovat mzdy takovým tempem jako doposud a je i možné, že řada z nich bude mzdy a benefity snižovat,“ říká personalistka  Jaroslava Rezlerová. A už se tak děje. „Snížíme vám dočasně mzdu,“ dozvěděli se někteří zaměstnanci. Většinou jde o snížení o deset, někdy i více procent. Je to vůbec z pohledu práva možné? Podle advokátky Kláry Valentové z kanceláře Vilímková Dudák […]

Dne 5. Květen 2020

„Firmy nebudou schopny navyšovat mzdy takovým tempem jako doposud a je i možné, že řada z nich bude mzdy a benefity snižovat,“ říká personalistka  Jaroslava Rezlerová.

A už se tak děje. „Snížíme vám dočasně mzdu,“ dozvěděli se někteří zaměstnanci. Většinou jde o snížení o deset, někdy i více procent. Je to vůbec z pohledu práva možné?

Podle advokátky Kláry Valentové z kanceláře Vilímková Dudák & Partners záleží na tom, jak je u zaměstnavatele upravena mzda.

„Pokud je mzda sjednána ve smlouvě, zaměstnavatel může snížit zaměstnanci mzdu jen se souhlasem druhé smluvní strany, tedy odborovou organizací nebo zaměstnancem. Pokud s novou výší mzdy zaměstnanec nesouhlasí, může podpis dodatku k pracovní smlouvě odmítnout. Jestliže ale bude mít zaměstnavatel finanční problémy a nebude mít v brzké době na mzdy, může kvůli nesouhlasu zaměstnanců s nižší mzdou přistoupit k propouštění,“ upozorňuje advokátka.

Pokud zaměstnavatel mzdu stanovuje nebo určuje jednostranně, pak může na základě svého rozhodnutí přistoupit k jejímu snížení. A to změnou vnitřního předpisu nebo vydáním nového mzdového výměru. Souhlas zaměstnance v takovém případě nepotřebuje.

„Musí se však skutečně jednat o mzdu, o níž jednostranně rozhoduje zaměstnavatel. V praxi se totiž vyskytují případy, kdy je v pracovní smlouvě sjednáno, že mzda je sice určena zaměstnavatelem ve mzdovém výměru, ale zároveň je prohlášeno, že mzdový výměr tvoří přílohu pracovní smlouvy nebo že je její nedílnou součástí. V takovém případě se nejedná o mzdový výměr, ale dohodu o mzdě, a není tedy možné rozhodovat o výši mzdy bez souhlasu zaměstnance,“ upozorňuje Valentová.

Při snižování mzdy je nutné dodržovat následující pravidla:

  • Mzdu nelze snižovat zpětně, tedy dodatek k pracovní smlouvě nebo mzdový výměr může být uzavřen nebo doručen zaměstnanci nejpozději v den účinnosti změny výše mzdy. Takže pokud má být mzda nově upravena od 1. června 2020, musí být dodatek uzavřen nebo nový mzdový výměr doručen do vlastních rukou zaměstnance nejpozději tohoto dne.
  • Při snížení mzdy je nutné respektovat nejen aktuální výši minimální mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., tedy pro rok 2020 za hodinu 87,30 Kč nebo 14 600 Kč za měsíc, u zaměstnanců, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, ale také nejnižší úrovně takzvané zaručené mzdy.

Když je zaměstnanec přesvědčen, že mu mzda byla snížena neoprávněně, může se domáhat u zaměstnavatele jejího doplacení do původní výše, včetně úroků z prodlení. Pokud zaměstnavatel výzvě zaměstnance nevyhoví, může se obrátit na soud nebo podat podnět k inspektorátu práce. Zaměstnavateli hrozí pokuta až do výše dvou milionů korun.

„Za určitých podmínek by mohl také zaměstnanec okamžitě zrušit svůj pracovní poměr, kdy by mu náležela nejen dlužná mzda s úroky z prodlení, ale také náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, standardně dva měsíce,“ dodává ještě advokátka Valentová.

Aktuálně.cz

Další aktuality

18. května proběhla naše každoroční největší akce – konference HR Know How, letos názvem HR a byznys nové doby.

Dne 29. května 2023

18. května proběhla naše každoroční největší akce – konference HR Know How, letos názvem HR a byznys nové doby. Bezmála 250 účastníků si v zajímavých prostorách Národní technické knihovny  vyslechlo inspirativní přednášky 16 vystupujících a měli možnost zúčastnit se i dvou workshopů. Letos naše účastníky pozdravil přes videozáznam i ministr MPSV Marian Jurečka  a v úvodu jim pak základní úpravu v novele zákoníku […]

Zobrazit detail

I roztomilé emoji může mít právní následky

Dne 24. května 2023

Možná se ptáte, zda mohou mít emotikony v právním kontextu nějaký význam. Emotikony jsou součástí naší komunikace a vyjadřují naši náladu a pocity. S nárůstem jejich používání se také zvyšuje počet případů, kdy se tyto malé výrazové obrázky stávají předmětem rozhodování soudů. V níže uvedeném případu emotikony sehrály klíčovou roli. V Německu se soudy zabývaly případem zaměstnance, který na sociální síti […]

Zobrazit detail

Equal Pay Day již po čtrnácté

Dne 24. května 2023

Bylo nás slyšet a vidět? Největší akce na podporu rovného odměňování a ekonomické bezpečnosti žen v České republice, pořádaná veřejně prospěšnou organizací Business & Professional Women CR, je pro letošní rok za námi. Pojďme si připomenout co se za ty tři dny událo. 29 vystupujících představilo 679 účastnicím a účastníků páteční konference témata, která rezonují napříč společností, ale ne […]

Zobrazit detail