Aktuality

Nová pravidla pro karanténu a izolaci a jak je to s náhradou mzdy

Od půlnoci z pondělí na úterý se doba karantény a izolace zkrátí na pět dní. Nebude tedy platit žádný rozdíl mezi vytrasovaným a pozitivně testovaným. Oba budou muset zůstat pět dní doma. Jak pro karanténu, tak pro izolaci platí stejná pravidla i v případě jejich ukončování. Uplyne po pěti dnech od pozitivního testu nebo kontaktu s nakaženým. Negativní test k tomu není potřeba. […]

Dne 1. Leden 2022

Od půlnoci z pondělí na úterý se doba karantény a izolace zkrátí na pět dní. Nebude tedy platit žádný rozdíl mezi vytrasovaným a pozitivně testovaným. Oba budou muset zůstat pět dní doma.

Jak pro karanténu, tak pro izolaci platí stejná pravidla i v případě jejich ukončování. Uplyne po pěti dnech od pozitivního testu nebo kontaktu s nakaženým. Negativní test k tomu není potřeba. Lze ho ale využít ještě k dalšímu zkrácení karantény. Pokud zaměstnanci vyšel například pozitivní antigenní test v práci, ale kontrolní PCR test nákazu nepotvrdil, karanténu mu krajská hygienická stanice ukončí k tomuto dni. Tedy i dříve než po pěti dnech. Dosud přitom museli lidé čekat minimálně pět dní, než na kontrolní PCR test mohli zajít.

Neočkovaný si ale musí uhradit PCR test ze svého. Očkovaní mají pět PCR testů měsíčně hrazených ze zdravotního pojištění. Tento týden ale ještě bude platit ochrana pro očkované a lidi s prodělaným covidem. Ani po rizikovém kontaktu v karanténě neskončí. To se změní až od příštího týdne s plošným testováním dvakrát týdně ve všech firmách, organizacích a úřadech.

Jako karanténa bude podle nového náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice (Piráti) označené i období po pozitivním antigenním samotestu, například ze zaměstnání. Protože jde o podezření, nikoliv o potvrzenou nákazu, nejedná se podle něj o izolaci. „Pokud je bez příznaků, zůstává následujících pět dní doma v karanténě. Pokud má příznaky, navštěvuje lékaře, který mu nechá udělat PCR test. Pokud se příznaky nevyvinou, vrací se do práce,“ popsal Pavlovic.

Rozdíl mezi izolací a karanténou

Karanténou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby (tj. osoby bez příznaků), která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Izolací se rozumí oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob. Podmínky izolace musí s ohledem na charakter přenosu infekce zabránit jejímu přenosu na jiné fyzické osoby, které by mohly infekční onemocnění dále šířit.

Zdroj: ČSSZ

U karantény po kontaktu s nakaženým ale možnost ukončení negativním testem není, ta trvá nově od 11. ledna automaticky pět dní. Stejně tak nekončí izolace po pěti dnech v případě, že u pacienta přetrvávají příznaky onemocnění covid-19. I když odezní, musí člověk ještě minimálně dva dny zůstat doma.

Jakmile se ale pracovník nebo osoba samostatně výdělečně činná vrátí na pracoviště, musí absolvovat antigenní test, a to hned první den. Tedy bez ohledu na to, zda v tu dobu probíhá pravidelné testování všech ostatních zaměstnanců.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž původně tvrdilo, že lidé i po skončení karantény nebo izolace budou muset další dny nosit všude respirátor. Podle aktuálního metodického pokynu hlavní hygieničky je ale takový postup pouze doporučený.

„Osobě, u které byla izolace ukončena, je doporučeno nosit respirátor minimálně třídy FFP2 bez výdechového ventilu, a to následujících pět dní od ukončení izolace nad rámec mimořádného opatření na ochranu dýchacích cest,“ píše se v metodickém pokynu. To samé platí i pro lidi po karanténě.

Vláda bude pak ještě rozhodovat o návrhu pracovní karantény, tedy že by zaměstnanci v některých zásadních sektorech ekonomiky mohli do práce docházet i po pozitivním testu. Taková praxe už v současnosti platí například ve zdravotnictví nebo sociálních službách.

Náhrady za mzdu

Zaměstnanci, kteří se ocitnou v karanténě nebo izolaci, mají nárok na vyplácení náhrady ze mzdy. V prvních 14 dnech se pohybuje na úrovni 60 procent redukovaného příjmu. To znamená, že pracovník s průměrnou mzdou dostane za pětidenní karanténu 4 657 korun.

V současnosti ale platí i takzvaná izolačka, tedy denní příspěvek k náhradě ze mzdy v maximální výši 370 korun za den. Celkem s tímto bonusem ale lidé nemohou pobírat víc než 90 procent svého průměrného výdělku. Pokud hodnotu převyšují, příspěvek se jim krátí. V případě průměrné mzdy při pětidenní karanténě ale zůstává v plné výši. To znamená, že si průměrný pracovník přijde na 6 507 korun.

Zaměstnanec nemusí nikoho o nic žádat. Bonus k náhradě mzdy mu přijde automaticky k následující výplatě. Má pouze povinnost zaměstnavateli oznámit nařízenou karanténu nebo izolaci. Izolačka nepodléhá exekuci, soudnímu výkonu rozhodnutí ani se nebude započítávat do příjmu pro dávky. Příspěvek mohou čerpat i lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti, pokud se účastní nemocenského pojištění.

 

Autor: Josef Mačí
Zdroj: Seznam zprávy

Další aktuality

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE – VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, PŘEHLEDNĚ

Dne 14. září 2023

Novelu zákoníku práce, která přinese do českého pracovního práva mnoho zásadních změn, 12. 9. 2023 schválila Poslanecká sněmovna. O nejdůležitějších novinkách jsme vás informovali již v únoru, nicméně během legislativního procesu doznala novela několika dalších úprav. Novela, až na výjimky, nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů (je tedy pravděpodobné, že účinnost nastane […]

Zobrazit detail

Máte Whistleblowing? A mohli bychom ho vidět?

Dne 11. září 2023

Zákon o ochraně oznamovatelů nabyl účinnosti již 01.08.2023. Již k tomuto datu museli někteří zaměstnavatelé splnit celou řadu povinností, kterou jim zákon ukládá, a to včetně zaměstnavatelů, kteří vykonávají některé vymezené činnosti podle zákona proti praní špinavých peněz. Uvedené platí taktéž pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají alespoň 50, ne však více než 250 zaměstnanců (počítají se i zaměstnanci přidělení agenturou […]

Zobrazit detail

Firmy v čele s Vodafonem vyzvaly premiéra Fialu k přijetí manželství pro všechny páry. Ekonomika by získala miliardy korun

Dne 7. září 2023

6. září 2023 Téměř 70 firem působících v Česku vyzývá v otevřeném dopise premiéra Petra Fialu k přijetí rovného manželství. Kromě morálních a lidskoprávních důvodů uvádí i negativní dopady nerovného přístupu na ekonomickou kondici země. Přijetí manželství pro všechny páry a odstranění diskriminace LGBT+ lidí (leseb, gayů, bi a trans lidí) má totiž podle ekonomické analýzy výzkumné organizace Open For Business potenciál ušetřit […]

Zobrazit detail