Aktuality

Přehledně: Vrací se další kompenzační programy. Jak získat peníze?

Podnikatelé moci žádat o peníze z programu Covid – Nepokryté náklady. Kromě něj se vrací také programy Covid – 2021 a Antivirus. Jaké jsou podmínky pro žádost? Nový parlament definitivně schválil nový systém kompenzací představený bývalou vládou a přidal některé úpravy. Kromě kompenzačního bonusu budou mít podnikatelé také možnost žádat o dva programy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které fungovaly už na jaře. Návrh oproti jaru zaznamenal […]

Dne 12. Prosinec 2021

Podnikatelé moci žádat o peníze z programu Covid – Nepokryté náklady. Kromě něj se vrací také programy Covid – 2021 a Antivirus. Jaké jsou podmínky pro žádost?

Nový parlament definitivně schválil nový systém kompenzací představený bývalou vládou a přidal některé úpravy.

Kromě kompenzačního bonusu budou mít podnikatelé také možnost žádat o dva programy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které fungovaly už na jaře. Návrh oproti jaru zaznamenal několik změn. Fungovat bude i Antivirus v režimech A a B.

Rozdíly v obou programech

Pomoc z programu Covid – Nepokryté náklady se vypočítává na základě výkazu zisku a ztráty. V programu Covid – 2021 je možné získat peníze na základě počtu zaměstnanců, nicméně bude také nutné splnit pokles obratu.

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. listopad 2021 až 31. prosinec 2021. Příjmy přitom podnikatelé budou srovnávat se stejným obdobím v roce 2019 (nebo 2018).

Zásadní podmínkou je pokles obratu. Pokud je pokles vyšší než 30 procent, ale menší než 50, činí výše podpory 40 procentnepokrytých nákladů. V případě poklesu o minimálně polovinu mají podnikatelé nárok na 70 procent nepokrytých nákladů. Jeden žadatel může na své podniky získat maximálně 30 milionů korun.

Speciální podmínky čekají na tak zvanémikropodniky (firma do 10 zaměstnanců s ročním obratem do 2 milionů euro). Pokud se takové firmě od prvního července do konce roku 2021 propadne obrat o 80 procent – oproti stejnému období roku 2019 nebo 2018), může si tento mikropodnik zvolit jako rozhodné období 1. červenec až 31. prosinec 2021.

V takovém případě činí výše podpory 90 procent nepokrytých nákladů.

Žadatelé, kteří začali podnikat až po 1. listopadu 2019, si jako srovnávací období mohou zvolit jakékoli dva po sobě jdoucí měsíce od 1. listopadu 2019 do 31. října 2021To samé platí pro podnikatele, kteří měli v období od 1. listopadu do 31. prosince 2019 (či 2018) utlumenou činnost z relevantních důvodů.

V jarní verzi mohli podnikatelé získat až 60 procent nepokrytých nákladů, na druhou stranu jim obrat musel spadnout alespoň o polovinu. Maximální limit byl 40 milionů.

Covid – 2021

V programu Covid – 2021 mohou podnikatelé získat 300 nebo 500 korun za zaměstnance na den. V rámci programu se za zaměstnance považují také spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele.

Podmínkou je znovu pokles obratu o 30 procent. V takovém případě náleží podnikatelům 300 korun na den za zaměstnance. Pokud je pokles alespoň 50 procent, získají podnikatelé 500 korun za den.

Stejně jako u nepokrytých nákladů bude rozhodným obdobím, za které bude možné získat peníze, listopad a prosinec 2021. Příjmy za tuto dobu budou podnikatelé srovnávat se stejným obdobím roku 2019.

Podnikatelé, kteří začali podnikat až po 1. listopadu 2019, si jako srovnávací období mohou zvolit kterékoliv dva po sobě jdoucí měsíce od listopadu 2019 do října 2021.

Původně mohli všichni podnikatelé získat bonus až 500 korun denně, prokazovat ale museli 50procentní pokles obratu. Minimální příspěvek pak činil 1500 korun za den.

Kombinace nově bude možná, vrací se Antivirus

Stejně jako na jaře si podnikatelé budou moci vybrat buď jeden, nebo druhý program. Jejich kombinace nebude možná. Oproti jaru 2021 ale bude možné vybraný program kombinovat s kompenzačním bonusem.

Vrací se také programy Antivirus A i B, které přispívají na náhradu mzdy při omezeném provozu. Režim A se vztahuje na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace. Výše příspěvku je na 80 procent uznatelných nákladů, maximálně 39 tisíc korun na zaměstnance a měsíc.

Příspěvek B dorovnává ztráty při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu nebo surovin. Výše příspěvku je 60 procent náhrady mzdy do 29 tisíc korun na zaměstnance. Platit bude také zpětně od 1. listopadu 2021 prozatím do 28. února 2022.

Všechny programy budou fungovat zpětně, žádat je možné až po Novém roce. Platí totiž podmínka dokázání příjmů ještě za celý prosinec tohoto roku.

 

Autor: Jiří Vokřál

Zdroj: seznamzpravy.cz

Další aktuality

Gratulujeme našemu členovi Allianz, která získala jako první společnost v ČR certifikát rovných příležitostí

Dne 14. ledna 2022

Praha 13. ledna 2022 Allianz chce být lídrem v diverzitě a poskytovat všem zaměstnancům stejné příležitosti. Proto v loňském roce prošla procesem certifikace a získala certifikát EDGE ASSESS. EGDE (The Economic Dividends for Gender Equality) je celosvětově uznávanou hodnotící metodikou a certifikačním standardem pro společnosti, které usilují o rovnost žen a mužů. V rámci procesu certifikace se v Allianz uskutečnil hloubkový audit, který provedl nezávislý auditor […]

Zobrazit detail

Nová pravidla pro karanténu a izolaci a jak je to s náhradou mzdy

Dne 11. ledna 2022

Od půlnoci z pondělí na úterý se doba karantény a izolace zkrátí na pět dní. Nebude tedy platit žádný rozdíl mezi vytrasovaným a pozitivně testovaným. Oba budou muset zůstat pět dní doma. Jak pro karanténu, tak pro izolaci platí stejná pravidla i v případě jejich ukončování. Uplyne po pěti dnech od pozitivního testu nebo kontaktu s nakaženým. Negativní test k tomu není potřeba. […]

Zobrazit detail

PŘEHLEDNĚ: Jak budou od zítřka fungovat karantény a izolace

Dne 10. ledna 2022

Zkrácení izolace na pět dní podle nového metodického pokynu hlavní hygieničky neplatí u lidí, kteří mají příznaky covidu-19. Hygienici jim ji ukončí až dva dny poté, co jim příznaky odezní. Do 17. ledna, kdy se začíná testovat na pracovištích, nebudou dál muset očkovaní a lidé, kteří covid-19 prodělali, do karantény po rizikovém kontaktu s nakaženým, pokud nemají příznaky. Od příštího […]

Zobrazit detail