Aktuality

Stručný přehled změn v pracovním právu, které by neměly uniknout Vaší pozornosti.

Abyste se mohli bezstarostně věnovat businessu a neztrácet čas monitoringem změn v pracovním právu, zasíláme Vám stručný přehled platných změn v pracovním právu, které by neměly uniknout Vaší pozornosti. I. Sleva na pojistném u zkrácených úvazků → změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení (účinná od 01.02.2023) Vybraným zaměstnancům naroste čistá mzda. Sociální pojistné se sníží o 5 % (sleva se odečítá […]

Dne 2. Únor 2023

Abyste se mohli bezstarostně věnovat businessu a neztrácet čas monitoringem změn v pracovním právu, zasíláme Vám stručný přehled platných změn v pracovním právu, které by neměly uniknout Vaší pozornosti.

I. Sleva na pojistném u zkrácených úvazků → změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení (účinná od 01.02.2023)

Vybraným zaměstnancům naroste čistá mzda. Sociální pojistné se sníží o 5 % (sleva se odečítá od sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem a to ve výši 5 % z vyměřovacího základu zaměstnance) u osob zaměstnaných na zkrácený úvazek (8 – 30 hodin týdně), jde-li současně o studenty, čerstvě rekvalifikované, zdravotně postižené, či o osoby, co pečují o dítě do 10 let nebo jsou starší 55 let.

U zaměstnanců mladších 21 let dochází k stejnému snížení i tehdy, pokud pracují v rámci standartního, nezkráceného úvazku.

II. Prohlídky při nástupu do zaměstnání prohlídky stále ano, pravidelné už nikoli → změna vyhlášky o pracovnělékařských službách (účinná od 01.01.2023)

Nadále platí, že zaměstnavatel musí pro nového zaměstnance zajistit vstupní lékařskou prohlídku. Nově však již není potřeba, aby zaměstnanec chodil na tzv. periodické prohlídky, tedy pravidelné prohlídky, kde lékař preventivně posuzoval zdravotní stav zaměstnance. Výjimkou jsou zvláštní kategorie rizikových povolání, u kterých zaměstnanci na periodické prohlídky nadále musí.

III. Rozšíření otcovské dovolené a zvláštní ochrana otce → změna zákoníku práce (účinná od 01.12.2022)

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci umožnit čerpat volno jednak po dobu 14 dní v souvislosti s narozením dítěte, současně i v případě, kdy se dítě narodí mrtvé nebo zemře v období 6 týdnů ode dne narození. Otci nově náleží po dobu čerpání otcovské dovolené zvláštní ochrana před výpovědí. Finanční zabezpečení v podobě otcovské zajišťuje otci nadále stát ze systému nemocenského pojištění.

Dodáváme, že v souvislosti s narozením dítěte otec nadále může čerpat i rodičovskou dovolenou.

IV. Pomoc od státu rychleji → změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (účinná od 01.01.2023)

Žádáte-li Vy či Váš blízký o

· invalidní důchod,
· průkaz ZTP či
· příspěvek na péči (např. v případě nemohoucích rodičů),

posuzuje zdravotní stav tzv. lékařská posudková služba. Vyhotovení posudku bylo často zdlouhavé a žadatelé dostávali pomoc pozdě. Nedávná novela má řízení zrychlit tím, že posouzení budou moci provádět i nelékařští pracovníci, například zdravotní sestry, fyzioterapeuti či zdravotničtí záchranáři.

V. Karanténa nově: zvláštní ochrana zaměstnance a elektronizace → změna zákoníku práce a zákona o nemocenském pojištění (účinná od 01.12.2022)

Je-li zaměstnanci nařízena karanténa, platí nově, že

· zaměstnanci není možné dát v době nařízené karantény výpověď,

· zaměstnavatel již nepřijímá tiskopis potvrzení o nařízení karantény a nepředává ho příslušnému orgánu správy sociálního zabezpečení. SSZ nově obdrží elektronické potvrzení od lékaře či hygienické stanice.

A to je prozatím vše. V příštích týdnech pro vás budeme mít informace o připravované velké novele zákoníku práce a jejích možných dopadech na Vaši činnost.

Legislativní proces pro Vás neustále sleduje.

Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář, Národní 973/41, Praha 1, 110 00

Mgr. Lenka Gomez Tomčalová

advokátka / partnerka lenka.gomez@zchlegal.cz

Další aktuality

Home office a novela zákoníku práce – řešení nebo promarněná příležitost?

Dne 16. března 2023

V posledních letech se možnost pracovat na dálku neboli home office stala standardem, vše jen urychlila pandemie nemoci COVID-19. Současný zákoník práce však home office upravuje jen velmi okrajově. Vyřeší aktuálně projednávaná novela zákoníku práce problémy, na které naráží praxe? Plánované novinky Nadále platí, že se na home office musí zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout. Dohoda […]

Zobrazit detail

Zákoník práce čekají výrazné změny. Čeho se dotknou především?

Dne 14. března 2023

Zákoník práce dozná po mnoha letech velkých změn, které se dotknou řady oblastí pracovního života. Novela přináší mimo jiné změny v oblasti prací na dohody, bližší úpravu home office nebo rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele. Návrh novely zákoníku práce, do něhož bylo zapracováno velké množství připomínek a zároveň reaguje na dvě evropské směrnice – směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici […]

Zobrazit detail

1. března si ženy mohou „oddechnout“. Doběhly k cílové čáře odměňování mužů za rok 2022

Dne 10. března 2023

PRAHA, 28. února 2023 – Ženy v Česku musí v roce 2023 pracovat přibližně o 60 dní déle, aby dosáhly na stejnou výplatu jako muži v roce 2022. Meziročně došlo k nulovému posunu. Gender Pay Gap (GPG), tedy údaj udávající, o kolik ženy v průměru vydělávají méně než muži, se v ČR drží na 16,4 %, přičemž průměrný rozdíl v EU činí 13 %. To nás řadí na […]

Zobrazit detail