Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Na cestě od loajality k plnému zapojení zaměstnanců do fungování firmy

Dne 11. února 2010

Klíčovým elementem u všech organizací různých velikostí a napříč všemi sektory se v dnešní době stává maximální zapojení zaměstnanců do fungování firmy. Co však tímto zapojením zaměstnanců (angl. employee engagement) rozumíme? A co z toho plyne pro organizace za benefity? Jak je možné dosáhnout toho, aby se zaměstnanci cítili plně zapojeni ve svém zaměstnání?Zaměstnanci jsou zapojeni, když všechen svůj talent, […]

Zobrazit detail