Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Umíme identifikovat způsobilosti zaměstnanců?

Dne 20. června 2012

Současné personální management se neobejde bez pochopení nezbytnosti změn ve vývoji sociálního subsystému organizace. Úspěšnost řízení změn umocňuje tzv. agilita, tj. schopnost aplikovat nové přístupy a postupy uplatňované ve vlastním oboru či jinde v podmínkách dané organizace. Zajímavé výsledky přináší tzv. „příčné poznání“opírající se o poznatky z nejrůznějších oblastí. Příkladem může být např. inspirování personalistiky chováním živých organismů v procesu změn.  Široké spektrum mechanismů, umožňujících  […]

Zobrazit detail