Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Smrt HR? Změňme roli HR manažera: z manažera lidských zdrojů na lídra lidských talentů

Dne 20. září 2009

Od počátku 21. století lidé procházejí obdobím dramatických změn. Kombinace globalizace a technického pokroku měla ohromný dopad na to, jak lidé myslí, cítí a jak se chovají. Jsme svědky revoluce stavu mysli. Blackberry je víc než jen telefon, digitální spojení představuje nový způsob života. Informační a komunikační technologie daly vznik novým způsobům myšlení a chování. Nevyhnutelným důsledkem tohoto trendu je […]

Zobrazit detail