Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Soft skills a jejich význam pro kvalitu lidského kapitálu

Dne 25. ledna 2011

V akademické i aplikované sféře se lze setkat s mnoha definicemi generalizujícími základní prvky či odlišnosti soft skills. Jedna skupina definic zdůrazňuje lidskou stránku soft skills jako schopností spojených s verbálním i neverbálním jazykem pro účinnou a efektivní komunikaci. Soft skills jsou tak vázány na lidské schopnosti a vlastnosti uplatnitelné v různých oborech. Druhá skupina vymezuje soft ve vztahu k hard skills, které představují měřitelné […]

Zobrazit detail