Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Sociálna atmosféra v pracovnej skupine a osobnosť vedúceho pracovníka

Dne 5. ledna 2012

Na začiatku tretieho tisícročia sa organizácie ocitli v nových podmienkach: prešlo sa od reaktívneho správania sa k strategickému prístupu, od kvantitatívnych ku kvalitatívnym ukazovateľom, od veľkého množstva činnosti k merateľnej produktivite. Takto progresívne nové podmienky začali vyvolávať aj potrebu zmeny práce vedúceho pracovníka.U viacerých výskumníkov (Kalabis a kol. (1989), Fillo (2008), Halpin a Winer (1957), Mann (1968) alebo Kollárik (1983)) […]

Zobrazit detail