Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Kultúrna mobilita

Dne 11. prosince 2009

V posledných rokoch výrazne rastie dopyt nadnárodných spoločností po zamestnancoch ochotných a spôsobilých pracovať v rozličných lokalitách sveta. Je to odôvodnené snahou o úsporu nákladov prenesením aktivít do oblastí s priaznivejšími podmienkami. Nadnárodné spoločnosti sa v tomto kontexte musia zaoberať otázkami mobility medzinárodnej pracovnej sily. V jej rámci sa vynára problém výberu vhodných zamestnancov pre zahraničné vyslanie. Za jedno z najdôležitejších kritérií výberu […]

Zobrazit detail