Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Mají čísla v HR co dělat?

Dne 11. února 2010

Cílem každé firmy je zvýšit zisk a udržet nebo zlepšit své jméno na trhu. Manažeři uvažují a rozhodují na základě čísel, tj. kvalifikovaných ukazatelů. Pokud personalisté chtějí získat respekt a uznání top managementu, musí se naučit svůj přínos pro zvyšování zisku vyjadřovat v číslech, kterým manažeři rozumějí.Efektivnost práce personálního útvaru je tradičně spojována s měřením přesnosti administrativního výkonu a efektivností. Personální útvary […]

Zobrazit detail

…aby mezinárodní manažerské týmy fungovaly

Dne 25. října 2009

Skupina ČEZ je významným hráčem na energetickém trhu střední a jihovýchodní Evropy a je jednou z mála významných společností s majoritním podílem vlastníků z České republiky. V roce 2009 působí již v 15 zemích a spojuje 54 společností. Plní tak jeden ze svých strategických pilířů, jímž je mezinárodní expanze. K jeho základům bylo nezbytné získat způsobilosti k řízení zahraničních majetkových účastí. Jsou jimi (1) management […]

Zobrazit detail

Řízení kariéry v kontextu krize

Dne 26. července 2009

Krizová situace ohrožuje všechny pracovní jistoty, snad s výjimkou kvalit: odbornosti, adaptability, schopnosti přijmout či využít změny a schopnosti učit se; tedy osobnostních kvalit každého člověka. Znamená to také, že kariérový plán a postup v tradičním pojetí může být ohrožen. Změny vyvolané krizí dopadají na odborníky i nespecializované zaměstnance. Jak se s tím každý z nich vyrovná, je věcí právě oněch osobních kvalit […]

Zobrazit detail