Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Bez změn to nejde

Dne 11. prosince 2013

Co si můžeme představit pod pojmem změna v pojetí firmy či organizace? Ve své podstatě jakákoli změna situace či podmínek vytváří určitý konflikt mezi tím, co bylo a co je nyní, a je jen na účastnících systému, co bude. Jakýkoli konflikt nebo – chcete-li – změnu vnímá většina lidí na první pohled jako problém, nebo – ještě hůře – jako […]

Zobrazit detail

Jak se na trhu podepsaly evropské fondy

Dne 13. listopadu 2013

Stejně tak jako i v jiných oblastech lidské existence dochází k vývoji, vzestupům, pádům či stagnaci i ve vzdělávání. Podívejme se na vzdělávání optikou dnešních dnů a zkusme popsat současnou situaci notně ovlivněnou vstupem Evropských sociálních fondů.Na trhu vzdělávání v České republice je v současnosti poměrně velká tlačenice a boj o zákazníka či spíše o zakázku (některé firmy zákazník zajímá až v poslední řadě). Jak uvádějí statistiky, vzdělávacích […]

Zobrazit detail

CSR? Dobrovolná povinnost

Dne 25. dubna 2012

Historické kořeny CSR (Corporate Social Responsibility) se datují již od 19. století, kdy obchodní magnát, majitel ocelářské společnosti a významný filantrop Andrew Carnegie začal veřejně zastávat názor, že úspěšní a bohatí jedinci mají morální povinnost podělit se o plody své práce s těmi méně úspěšnými a nemajetnými.Převažující podstatou této myšlenky byl de facto princip filantropie a částečně také z historie od středověku až […]

Zobrazit detail

Loajalita a její současnost

Dne 31. července 2011

Vyslovíme-li slovo loajalita, většina lidí si představí jeho český ekvivalent – věrnost. Přestože jsou si tato slova významově podobná, s každým z nich nakládáme trochu jinak a používáme v jiných souvislostech. Většina by asi nepoužila slovo loajalita ve vztahu k životnímu partnerovi, kamarádovi či psu. Naopak mezi oblasti, kde se toto slovo používá, náleží např. pracovně-právní vztahy, politická scéna nebo obchodní sféra.Význam […]

Zobrazit detail

Návrat k etickým kořenům

Dne 2. prosince 2010

Když jsme před pár lety otevřeli se stávajícími i potenciálními klienty a partnery diskusi na téma etiky, mnozí z nich zřejmě ani nechápali, o co nám jde. Každý z nich si sám určoval svá pravidla, co je etické a co už není, a u celé řady z nich jsme zaznamenali rozlišovací schopnost pouze na úrovni, co je zákonné (i když často na hraně), a co […]

Zobrazit detail