Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Veřejná kontrola v ČR v kontextu aktuálních trendů

Dne 19. července 2011

Zamysleme se nad smyslem existence státu a kontroly v postmoderní společnosti. Stát se v průběhu staletí vyvinul do podoby nejvýznamnější sociální instituce, která spravuje a řídí věci veřejné v souladu se společenskou smlouvou. Pilíř samotného bytí moderního státu pak tvoří veřejná kontrola a její činitelé. Náš život je kontrolou přímo či nepřímo ovlivňován: bez jistého stupně kontroly se současná společnost již neobejde. […]

Zobrazit detail