Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Quo vadis, odbory?

Dne 18. prosince 2011

„Kdo má obavy, že se nedostane do práce, ať si, pokud může, vezme dovolenou.“ Takové či obdobné doporučení bylo možné zaslechnout v řadě firem, zejména pak v Praze, při letošním červnovém „stávkovém licitování“, kdy nakonec dopravní odbory vyhlásily jednodenní stávku, která se ve svém konečném důsledku dotkla poměrně malého počtu firem. Jaké by ale měla dopady, kdyby trvala dva, […]

Zobrazit detail

Národní soustava kvalifikací – lék na problémy trhu práce?

Dne 10. července 2011

Národní soustava kvalifikací, která postupně vzniká a začíná nacházet uplatnění v praxi, měla v polovině června jednu ze svých premiér – v Ostravě se konala konference Národní soustava kvalifikací aneb řešení disproporcí na trhu práce. Po Ostravě mají být dějištěm obdobných konferencí další města, v první řadě krajská.Tři rizikové faktory Ostravska Smyslem konference bylo představit Národní soustavu kvalifikací (NSK) zaměstnavatelům, personalistům […]

Zobrazit detail

Kupa problémů, půl kupy řešení

Dne 16. června 2011

Nastává největší změna v systému získávání kvalifikací od dob Marie Terezie Pokles gramotnosti českých žáků, zastaralost a rigidita sytému …takto heslovitě vyjádřilo současný stav vzdělávání Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v prezentaci Strategie konkurenceschopnosti ČR 2012–2020, kterou představilo veřejnosti v polovině května. Celá strategie, která je předkládána k veřejné konzultaci, se zabývá několika oblastmi: inovacemi, podnikáním a trhem zboží a služeb, finančními trhy, […]

Zobrazit detail

„Řemeslníci jsou elita národa,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel

Dne 15. února 2011

Trh práce a vzdělávání jsou svým způsobem spojité nádoby. Od zaměstnavatelů vycházejí požadavky ke množství pracovníků konkrétních profesí, jejich odpovídající kvalifikaci a jejímu neustálému rozšiřování, doplňování a přizpůsobování vývoji nových technologií a výrobních postupů. Na druhé straně ze školství přichází na trh práce nabídka – jak studijních oborů, tak absolventů, kteří mají určité vzdělání a dovednosti. Do jaké míry má […]

Zobrazit detail

Rozhodčí doložka v pracovních smlouvách? A proč ne?

Dne 1. února 2011

Když se řekne arbitráž, rozhodčí soud nebo rozhodčí řízení, většinou si v první moment vybavíme způsob rozhodování obchodních sporů. Ale rozhodčí řízení není jen záležitostí obchodních vztahů mezi firmami, případně mezi firmou a státem. Podle zákona ho lze využít tam, kde se jedná o majetkové či finanční plnění a ve sporech o ně, ale ne o trestnou činnost. S dohodami o rozhodčím řízení se […]

Zobrazit detail

Management teroru

Dne 27. října 2010

Ne, nebojte se, na následujících řádcích nenajdete žádnou vědeckou stať o novém způsobu managementu. Spíš sám tápu a připadám si jako blbec, když nemohu nalézt odpověď na jednu z otázek. A tak jsem si řekl: Poraď se s odborníky, s lidmi, kteří se rozvojem lidských zdrojů dlouhodobě zabývají a mají zkušenosti. A tak následující řádky berte spíše jako podnět pro diskuzi. Od počátku […]

Zobrazit detail

Evropské dimenze kvalifikací

Dne 12. června 2010

Problematika tvorby Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací je již většině podnikatelů, stejně jako manažerům rozvoje lidských zdrojů ve větších podnicích, známá. Někomu více, někomu méně, ale pozitivní je, že se dostává do povědomí. Jak pokračují práce na těchto soustavách a jejich uvádění do života? Kontinuální proces Je důležité, aby podnikatelské subjekty přijaly tyto soustavy za […]

Zobrazit detail

Nový vítr na pracovním trhu

Dne 2. června 2010

Jedním z důsledků loňské hospodářské krize je i to, že pořádně provětrala český pracovní trh. A dá se říct, že vítr to byl do té doby v novodobé české historii nepoznaný. Vždyť i když byla období, kdy nezaměstnanost stoupala a v celorepublikovém průměru se pohybovala kolem osmi, devíti procent, nezdála se situace tak dramatická, jako v druhé polovině loňského roku a letos. Od vstupu […]

Zobrazit detail

Outsourcing není jen o nákladech

Dne 27. března 2010

Zatímco outsourcing je – jak praví definice – dlouhodobý smluvní vztah s „někým“ vně vlastní organizace na poskytování služeb v jedné nebo více oblastech její činnosti, insourcing je proces obrácený, tedy převzetí a začlenění služby nebo výroby produktu poskytované původně dodavatelsky do podnikatelských činností organizace. Praxe ale není vždy tak přímočará, jak uvádějí definice, vždy je za rozhodováním […]

Zobrazit detail