Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Práce na značce zaměstnavatele v Samsung Electronics Czech and Slovak

Dne 5. března 2015

Studenti certifikačního programu HR MANAŽER PMF Institutu měli příležitost seznámit se s projekty budování značky zaměstnavatele  Samsung v Německu. HR manažerka Jana Riebová spolu se svými kolegyněmi provedly účastníky prací kolegů Corduly Gutzeit a Richarda Hodgsona. Záznam případové studie přinášíme i čtenářům HR fora.  Hlavní sídlo společnosti Samsung Electronics je v korejském Suwonu, nedaleko Soulu. Společnost zde disponuje rozsáhlým vývojovým, […]

Zobrazit detail

Jak měřit výkonnost lidského kapitálu?

Dne 12. května 2014

„Lidskost se špatně měří. Do excelovských tabulek se vůbec nevejde. Vždy se musí zvažovat to, že jde o člověka. Peníze, za které se koupí stroj, jsou jiné než ty, které se investují do lidského kapitálu. Pokud je vložíte do těch správných lidí, zhodnotí se mnohem více,“ uvedl tématické setkání pod hlavičkou PMF Vladimír Zákoucký, personální ředitel […]

Zobrazit detail

Leadership žen v pasti předsudků a stereotypů

Dne 10. listopadu 2011

V projektu Alternativa proběhlo 6. října ve společnosti Microsoft odborné setkání zaměřené na leadership žen. Setkání inspirativních manažerek si kladlo za cíl sumarizovat, jak se změnila situace žen ve vedoucích pozicích v posledních letech, zda se ženy naučily táhnout za jeden provaz a proč či zda vůbec je třeba aktivity v ženském výrazněji podporovat, či případně co mu stojí v cestě.Jana Máchová, […]

Zobrazit detail

Nástroje řízení firemní kultury a sdílení hodnot se zaměstnanci

Dne 16. srpna 2011

…v květnu na toto téma diskutovali odborníci prostřednictvím tří regionálních Kulatých stolů – v Praze, Ostravě a Hradci Králové. Diskuse měla za úkol dát odpovědi především na tyto otázky: Jak ovlivnila doba ekonomické recese firemní kulturu společností? Jakým způsobem se na ní projevuje strategie úspor? Jak se na firemní kultuře podílejí manažeři a lídři jako nositelé změn, jak […]

Zobrazit detail

Inspirace aneb Strategickým rozvojem zaměstnanců ke zvýšení konkurenceschopnosti

Dne 9. srpna 2011

První ze série letošní Inspirace, která je rozdělena do tří regionů, startovala 28. června v Ostravě. Hlavním tématem mini-konferenčního setkání byl Strategický rozvoj zaměstnanců a jejich motivace. Odborníci se snažili ve svých příspěvcích odhalit, jakým způsobem společnosti motivují zaměstnance ke strategickému rozvoji, jak reagují na aktuální změny, na co se prioritně zaměřují a jaké jsou aktuální trendy v oblasti rozvoje […]

Zobrazit detail

Leadership a/nebo management? II. díl

Dne 8. května 2011

Zatímco v některých českých společnostech leadership teprve dostává příležitost k zakořenění, mnoho firem jej již vnímá jako stožár, zaručující stabilitu a ovladatelnost celé lodi. Téma leadershipu a míry jeho provázanosti s managementem je v současnosti více než aktuální – a ač v diskusích, včetně těch pořádaných v průběhu února Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů, byla velká pozornost věnována teoriím leadershipu, i na praktické příklady […]

Zobrazit detail

Leadership a/nebo management?

Dne 23. dubna 2011

Zatímco v některých českých společnostech leadership teprve dostává příležitost k zakořenění, mnoho firem jej již vnímá jako stožár, zaručující stabilitu a ovladatelnost celé lodi. Téma leadershipu a míry jeho provázanosti s managementem je v současnosti více než aktuální – a ač v diskusích, včetně těch pořádaných v průběhu února Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů, byla velká pozornost věnována teoriím leadershipu, i na praktické příklady […]

Zobrazit detail