Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Sociální podnikání jako forma realizace na trhu práce

Dne 17. prosince 2011

Přestože se koncept sociální podnik, firma a ekonomika používá v české ekonomice a sociálních službách dlouhodobě, dodnes nevznikla přesná definice podložená legislativou. Cílem tohoto příspěvku je polemizovat nad těmito pojmy a způsoby podpory, které připraví podnikatelské subjekty na činnost v sociální ekonomice.Podnikání lze vnímat jako realizaci určité činnosti k dosažení a udržení zisku, jak jej definuje např. Švarcová, přičemž jde o soustavnou činnost prováděnou […]

Zobrazit detail

Kulturní odlišnosti v komunikaci migrujících pracovníků

Dne 27. dubna 2011

Týmy s kulturně odlišnými jedinci jsou často znevýhodňovány nebo jim není poskytnuta pomoc dle jejich představ z důvodů odlišnosti určitých rysů, odlišnému vnímání kultury, očekávánía v neposlední řadě socializace. Nepochopení kulturních hodnot a souvislostí má za následek konflikt mezi vedením organizace a pracovníky. Rozdílnost v chápání normalit vede k negativnímu (opozičnímu) psychofyzickému rozpoložení a je nejčastější překážkou v efektivitě vynaloženého pracovního úsilí.[1] [1]Baštecká, B. […]

Zobrazit detail