Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Zaměstnávání Romů v České republice

Dne 14. listopadu 2008

Hned na úvod je třeba říci, že v úzkém slova smyslu nelze výše uvedené téma smysluplně pojednat, protože mezi Romy jsou stejné individuální rozdíly ve všech životních aspektech, jako mezi příslušníky ostatních etnik. Zaměstnatelnost vysokoškolsky vzdělaného Roma nelze srovnávat s – bohužel dosud převažujícím – případem příslušníka téhož etnika, ale bez jakékoliv využitelné kvalifikace. Nadpis tedy pojměme […]

Zobrazit detail