Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Sociální partnerství v České republice očima odborů

Dne 28. prosince 2011

Sociální dialog, v němž odbory projednávají se zaměstnavateli a s vládou zásadní otázky týkající se zájmů zaměstnanců, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových a sociálních podmínek, se odehrává především na půdě Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita), dále na bipartitních jednáních sociálních partnerů (sdružení zaměstnavatelů a zaměstnanců) a v kolektivním vyjednávání zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců zaměřeném na uzavírání kolektivních smluv (podnikových i vyššího stupně).V České republice […]

Zobrazit detail