Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Partnerství nebo konkurence – dodavatelé služeb v oblasti HR – zkušenosti z praxe jedné firmy

Dne 30. června 2010

Při každoročním hodnocení uplynulého období se zastavujeme i nad otázkou měření návratnosti investic do HR služeb a aktivit. Výstupem může být rozhodnutí začít některé aktivity zabezpečovat za pomoci externích dodavatelů. Abychom našli vhodného partnera, musíme vědět, jakou přidanou hodnotu od něj čekáme. Proč spolupracujeme s externími dodavateli? Máme know-how interně? Zajímají nás nové trendy a je někdo, kdo nám […]

Zobrazit detail

Formování byznys partnerství …aneb proměny front-office a back-office HR

Dne 25. září 2009

Model HR byznys partnerství se jeví jako účinný prostředek pro změnu vnímání HR z poskytovatele služeb do role konzultanta či partnera. Jak ale této změny dosáhnout? Neznáme univerzální recept. Ale jsme přesvědčeny, že cesta, kterou jsme s kolegy v týmu HR ČSOB před pěti lety nastoupili, přináší především v dnešní době své ovoce. Zároveň byla a je zajímavá, mnohdy trnitá a nikdy […]

Zobrazit detail