Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Sociální dialog v praxi

Dne 10. prosince 2011

Energetika je odvětvím, v němž má sociální dialog dlouholetou tradici. Postavení odborových organizací je tradičně silné především ve výrobních a provozních útvarech, a zůstává relativně významné i přes to, že každoročně dochází k určitému  snížení odborové organizovanosti zaměstnanců.Skupina ČEZ preferuje aktivní zapojení zaměstnanců. Management je motivován k vytváření prostředí otevřené komunikace, kde jsou názory zaměstnanců vítány a respektovány. Vedle různých nástrojů komunikace […]

Zobrazit detail