Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Rovnost zvyšuje kvalitu: norma ISO 9000 služebnicí rovných příležitostí žen a mužů

Dne 7. března 2010

V České republice se již několik let, minimálně od vstupu ČR do EU, řeší potřeba vytvořit společnost vstřícnou ke stejným příležitostem pro ženy a muže ve všech sférách společenského zapojení. I přesto zůstává jistá disproporce mezi deklarovanými právy a reálnou situací na trhu práce. Nerovnost postavení mužů a žen je nejvíce viditelná v odměňování, v rozdělení péče o děti a seniory, v postavení zaměstnanců […]

Zobrazit detail