Aktuality

Novinky z naší společnosti i ze světa HR

Personální plánování: ve správný čas na správném místě

Dne 1. října 2010

Základním východiskem pro plánování ve všech oblastech řízení firmy je její souhrnná strategie, která definuje strategické cíle a z nich vyplývající strategické operace, a jejíž nedílnou součástí je i strategie řízení lidských zdrojů. Připravuje se s výhledem na několik let s tím, že z této predikce se následně tvoří roční plán společnosti. Z něho pak vycházejí i roční plány nižších organizačních celků. Součástí tohoto […]

Zobrazit detail

Takticky a prakticky: lidé s praxí a studenti

Dne 26. března 2009

Společnost Metrostav a.s. chápe personální marketing jako nástroj, jehož primárním cílem je vytvoření předpokladů pro dlouhodobé zajištění kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců. Jejich počet, struktura a kvalifikační úroveň musí umožnit společnosti dosahovat vytčených strategických cílů a dlouhodobě naplňovat její misi a vizi. K naplnění tohoto cíle se společnost zaměřuje na klíčové zaměstnance ve firmě, které systematicky připravujeme pro výkon manažerských a specializovaných […]

Zobrazit detail