Jak tvořit inovace, za které vás vaši zákazníci budou milovat.

Informace o webináři

Více k obsahu:

  • Principy metodologie Inovačních farem® a co je to Empatický design.
  • Jak detailní pozorování či rozhovory se zákazníky mohou pomoci odkrýt, co je ve skutečnosti trápí a po čem touží?
  • Co je customer insight?
  • Jak důležitá je zákaznická cesta a celková zákaznická zkušenost při designu produktu či služby?
  • Jak zákaznické potřeby přetavit v nové inovativní obchodní příležitosti?
  • Kde a jak vzniká inovace?
  • Jak pracovat s nápady, aby vznikla zákaznicky orientovaná řešení?
  • Jak ověřit, že inovace bude na trhu životaschopná a pro firmu výnosná?

Rudolf Čihák: Na manažerských pozicích ve společnostech Lucent Technologies a ČSA vedl mnoho významných inovačních projektů. Jako ředitel pro strategickou transformaci ve Vodafone řídil řadu složitých transformačních projektů zaměřených na technologie, obchod, marketing a zákaznickou zkušenost. Nyní je spolumajitelem společnosti IdeaSense, ve které se věnuje práci na inovačních projektech stejně tak jako rozvoji inovační kultury a implementaci inovačních ekosystémů.

 

Kateřina Ailová: Dlouhodobě se věnuje využívání kvalitativního výzkumu trhu a kreativních technik k inovaci služeb a produktů. Její odborností jsou design thinking a design zákaznické zkušenosti, které těží z etnografie, semiotiky, user experience a spolutvorby s klientskými týmy a zákazníky. Má široké zkušenosti s realizací inovačních ekosystémů ve firmách, rozvojem inovativní firemní kultury a inovačních procesů. Je spoluzakladatelkou společnosti IdeaSense.

 

1290 Kč + DPH, 1090 Kč + DPH (členové PMF)

Storno podmínky: Storno 30 až 15 dnů před konáním akce … 50 % smluvní částky. Storno 14 až 7 dnů před konáním akce … 75 % smluvní částky. Storno méně než 7 dnů před akcí … 100 % smluvní částky. Vyslání náhradního účastníka (zaměstnance společnosti) je možné. Odesláním tohoto formuláře závazně potvrzuji účast na výše uvedené akci.