Monitoring zaměstnanců – ano, či ne a v jaké míře?

Informace o webináři

Více k obsahu:

 • Co a jakým způsobem může zaměstnavatel sledovat při výkonu práce zaměstnanců.
 • Nové způsoby monitorování zaměstnanců, limity jejich používání a povinnosti, které musí zaměstnavatelé dodržet.
 • Zásady, problémy a rizika při sledování zaměstnanců.
 • Osobní prohlídky zaměstnanců.
 • Prohlídky pracovních míst, šaten a jiných podobných prostor.
 • Kontrola na alkohol, drogy.
 • Zákoník práce vs. Ochrana osobních údajů.
 • Odposlech, záznamy telefonů, nahrávání zaměstnanců.
 • Kontrola korespondence zaměstnanců (dopisy, emaily).
 • Aktivity zaměstnanců na internetu.
 • Sociální sítě, GPS lokátory, mobilní aplikace.
 • Kamerové systémy.
 • Nejčastější chyby a nedostatky v oblasti monitoringu zaměstnanců.
 • Vymezení hranice mezi legálním a nelegálním monitoringem.
 • Sankce za nelegální monitorování a nové pokuty, které přinese novela zákona o inspekci práce.
 • Diskuse.

Klára Valentová: pracuje pro advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners. Specializuje se na pracovnKlara_Valentovaí a korporátní právo a ochranu osobních údajů. Je také členkou skupiny Committee for Labor and Social Affair při Americké obchodní komoře, kde se podílela na přípravě novelizací a připomínek k legislativním změnám v oblasti souběhu funkcí. Je také jedním ze zakládajících členů české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech Employment Lawyers Association (CzELA).

1290 Kč + DPH, 1090 Kč + DPH (členové PMF)

Storno podmínky: Storno 30 až 15 dnů před konáním akce … 50 % smluvní částky. Storno 14 až 7 dnů před konáním akce … 75 % smluvní částky. Storno méně než 7 dnů před akcí … 100 % smluvní částky. Vyslání náhradního účastníka (zaměstnance společnosti) je možné. Odesláním tohoto formuláře závazně potvrzuji účast na výše uvedené akci.