Novinky dle novely zákoníku práce účinné od 1. 10. 2015.

Informace o webináři

Více k obsahu:

  • Obsah a důsledky aktuální novely zákoníku práce.
  • První zkušenosti z praxe po nových právních úpravách.
  • Změny v dohodách o výkonu práce mimo pracovní poměr.
  • Povinnost k náhradě majetkové a nemajetkové újmy.
  • Odškodňování pracovních úrazů, nemocí z povolání a odpovědnost za škodu.

Kokešová 2

Marilla Kokešová: má bohaté zkušenosti v oblasti pracovního práva, závazkového práva, obchodního a občanského práva a práva nemovitostí.Ve své praxi se věnuje zejména pracovnímu právu. Publikovala on-line odpovědi v rámci pracovněprávní poradny internetového serveru iHNed.cz, Kariéra web a MONSTER.cz. Dále napsala odborné články k pracovněprávní problematice se zaměřením na podnikatelskou praxi pro deník E 15  a  Mladá fronta Dnes, vystupovala rovněž k právním otázkám v rámci pořadu ČT pro podnikatele. Je autorkou publikace Základy pracovního práva s příklady a vzory.

1290 Kč + DPH, 1090 Kč + DPH (členové PMF)

Storno podmínky: Storno 30 až 15 dnů před konáním akce … 50 % smluvní částky. Storno 14 až 7 dnů před konáním akce … 75 % smluvní částky. Storno méně než 7 dnů před akcí … 100 % smluvní částky. Vyslání náhradního účastníka (zaměstnance společnosti) je možné. Odesláním tohoto formuláře závazně potvrzuji účast na výše uvedené akci.