Aktuality

Aktualizace programu „Antivirus“

  Aktualizace programu „Antivirus“ Kvůli situaci vyvolané pandemií onemocnění koronavirem, která má již dnes negativní vliv na zaměstnanost, připravilo a zveřejnilo v průběhu měsíce března Ministerstvo práce a sociálních věcí program „Antivirus“ zaměřený na ochranu pracovních míst. Poslední březnový den bylo vládou schváleno jeho upřesnění. Ze stávajících pěti režimů označených písmeny A – E se staly pouze dva režimy, A a B. […]

Dne 4. Duben 2020

 

Aktualizace programu „Antivirus“

Kvůli situaci vyvolané pandemií onemocnění koronavirem, která má již dnes negativní vliv na zaměstnanost, připravilo a zveřejnilo v průběhu měsíce března Ministerstvo práce a sociálních věcí program „Antivirus“ zaměřený na ochranu pracovních míst. Poslední březnový den bylo vládou schváleno jeho upřesnění. Ze stávajících pěti režimů označených písmeny A – E se staly pouze dva režimy, A a B. Došlo i k úpravě parametrů.

Kompenzace v rámci tohoto programu budou náležet zaměstnavatelům, jichž se ekonomicky dotknou opatření vlády či ministerstev kvůli onemocnění COVID-19, a budou mít formu příspěvků na plnou či částečnou úhradu mezd zaměstnanců, kteří nemohou svou práci konat z důvodu překážek v práci ať už na straně zaměstnavatele (uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), nebo na straně zaměstnance (nařízení karantény). Zaměstnavatel bude muset prokázat, že překážka v práci vznikla právě v důsledku onemocnění COVID-19.

Režimy A a B nově

Režim A (Nucené omezení provozu a karanténa) představuje nucené uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem. Je-li zaměstnanci nařízena karanténa, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. V případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Zaměstnavatelům náleží příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, nejvýše však do výše 39 000 Kč.

Režim B (Související hospodářské potíže) přichází v úvahu v situaci, kdy dojde k hospodářským potížím, které souvisí s onemocněním koronavirem. Jestliže jsou překážky na straně zaměstnavatele způsobeny nařízenou karanténou či péčí o dítě alespoň u 30 % zaměstnanců, ostatní zaměstnanci v takovém případě pobírají náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Dojde-li k omezení dostupnosti vstupů (tedy surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti, pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Je-li překážka na straně zaměstnavatele způsobena omezením poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Zaměstnavatelům náleží příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, nejvýše však do výše 29 000 Kč.

Podmínky pro získání kompenzace

Pro získání kompenzace musí být splněny následující podmínky:

  • zaměstnavatel je podnikatelským subjektem, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
  • zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
  • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
  • zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Od kdy, kde a jak?

Celý program bude aktivní od 6. dubna a administrovat jej bude Úřad práce ČR. Způsob, jakým budou moci zaměstnavatelé žádat o kompenzaci, plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnit ještě během tohoto týdne (tj. do 5. dubna). Nyní víme pouze to, že proces žádostí bude plně elektronizovaný a že žádat bude možné až po skončení vykazovaného období, tedy po skončení kalendářního měsíce, za který bude zaměstnavatel žádat kompenzaci.

Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Další aktuality

Legislativní forum o novinkách v pracovním právu

Dne 27. listopadu 2023

Jako už každoročně na podzim i letos se v listopadu konalo Legislativní forum, které společnost People Management Forum poprvé pořádala s nově založenou Asociací personalistů ČR. Po několikaletém čekání na novelu zákoníku práce se právě tato novela stala stěžejním bodem programu letošního Legislativního fora. Už poněkolikáté se účastníci Legislativního fora sešli v prostorách zasedacího sálu Ministerstva školství v Praze. Partnery Legislativního […]

Zobrazit detail

AGE MANAGEMENT: ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRÁCE I REPORT ESG

Dne 23. listopadu 2023

Věkovou diverzitu ovlivní stárnutí populace. Do roku 2050 znatelně ubyde mladších pracovníků, naopak stěžejní pracovní silou budou lidé nad 50 let. Tvrdou realitou je však jejich diskriminace. Už nyní je nízká nezaměstnanost a nedostatek volných lidí na pracovním trhu. Firmy se proto budou muset naučit pracovat se všemi věkovými skupinami, aby měly v budoucnu dostatek zaměstnanců. Pomoci […]

Zobrazit detail

Desítka oborů na trhu práce, které nejvíce ovlivní příchod umělé inteligence

Dne 21. listopadu 2023

Administrativa, IT, výroba, ale i zdravotnictví nebo úklidové služby. To jsou obory, do nichž výrazně zasáhne nebo už zasahuje umělá inteligence. Zaměstnancům na některých pozicích zvládne práci významně usnadnit, po jiných může práci zcela převzít. Prakticky všechny firmy, které redakce iDNES.cz oslovila, čekají, že umělá inteligence nahradí administrativní činnosti, práci s daty a další rutinní činnosti. „Marketing a práce s textem, […]

Zobrazit detail