Aktuality

Aktualizace programu „Antivirus“

  Aktualizace programu „Antivirus“ Kvůli situaci vyvolané pandemií onemocnění koronavirem, která má již dnes negativní vliv na zaměstnanost, připravilo a zveřejnilo v průběhu měsíce března Ministerstvo práce a sociálních věcí program „Antivirus“ zaměřený na ochranu pracovních míst. Poslední březnový den bylo vládou schváleno jeho upřesnění. Ze stávajících pěti režimů označených písmeny A – E se staly pouze dva režimy, A a B. […]

Dne 4. Duben 2020

 

Aktualizace programu „Antivirus“

Kvůli situaci vyvolané pandemií onemocnění koronavirem, která má již dnes negativní vliv na zaměstnanost, připravilo a zveřejnilo v průběhu měsíce března Ministerstvo práce a sociálních věcí program „Antivirus“ zaměřený na ochranu pracovních míst. Poslední březnový den bylo vládou schváleno jeho upřesnění. Ze stávajících pěti režimů označených písmeny A – E se staly pouze dva režimy, A a B. Došlo i k úpravě parametrů.

Kompenzace v rámci tohoto programu budou náležet zaměstnavatelům, jichž se ekonomicky dotknou opatření vlády či ministerstev kvůli onemocnění COVID-19, a budou mít formu příspěvků na plnou či částečnou úhradu mezd zaměstnanců, kteří nemohou svou práci konat z důvodu překážek v práci ať už na straně zaměstnavatele (uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), nebo na straně zaměstnance (nařízení karantény). Zaměstnavatel bude muset prokázat, že překážka v práci vznikla právě v důsledku onemocnění COVID-19.

Režimy A a B nově

Režim A (Nucené omezení provozu a karanténa) představuje nucené uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem. Je-li zaměstnanci nařízena karanténa, přísluší mu náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku. V případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Zaměstnavatelům náleží příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, nejvýše však do výše 39 000 Kč.

Režim B (Související hospodářské potíže) přichází v úvahu v situaci, kdy dojde k hospodářským potížím, které souvisí s onemocněním koronavirem. Jestliže jsou překážky na straně zaměstnavatele způsobeny nařízenou karanténou či péčí o dítě alespoň u 30 % zaměstnanců, ostatní zaměstnanci v takovém případě pobírají náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Dojde-li k omezení dostupnosti vstupů (tedy surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti, pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Je-li překážka na straně zaměstnavatele způsobena omezením poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Zaměstnavatelům náleží příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, nejvýše však do výše 29 000 Kč.

Podmínky pro získání kompenzace

Pro získání kompenzace musí být splněny následující podmínky:

  • zaměstnavatel je podnikatelským subjektem, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
  • zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
  • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
  • zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Od kdy, kde a jak?

Celý program bude aktivní od 6. dubna a administrovat jej bude Úřad práce ČR. Způsob, jakým budou moci zaměstnavatelé žádat o kompenzaci, plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnit ještě během tohoto týdne (tj. do 5. dubna). Nyní víme pouze to, že proces žádostí bude plně elektronizovaný a že žádat bude možné až po skončení vykazovaného období, tedy po skončení kalendářního měsíce, za který bude zaměstnavatel žádat kompenzaci.

Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Další aktuality

Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Dne 30. ledna 2023

Vážení zaměstnavatelé, protože na počátku tohoto roku dochází k několika změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), dovolujeme si Vás o nich touto formou informovat, přičemž podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ. První změna dopadá na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance vykonávající činnost tzv. zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského […]

Zobrazit detail

Každý 7. dospělý tahá za kratší konec

Dne 26. ledna 2023

každý 7. dospělý v ČR tahá v souboji s alkoholem za kratší konec. Můžeme ho potkat i v práci. Ukažte svoje umění změny a začněte s efektivní osvětou a prevencí. Dnes spouštíme registraci do 11. ročníku zdravotně osvětové kampaně Suchej únor. Suchej únor je měsíční osobní nebo týmová výzva bez kapky alkoholu. Díky letošnímu leitmotivu „Nepít je umění” navíc s kreativní motivací pro každého – vyzkoušet si něco nového, poznat sebe […]

Zobrazit detail

Z deseti židlí zbude pět. Firmy zmenšují své kanceláře

Dne 23. ledna 2023

Třicet až padesát procent. O tolik dnes firmy zvažují redukovat pronajatou plochu svých kanceláří. Chodí jim do nich totiž méně zaměstnanců než dříve. Ekonomická nejistota a úroková turbulence přinesly na kancelářský trh útlum. K zákazníkům se letos dostane možná jen třetina průměrné plochy nových kanceláří. Útlum bude jen dočasný. Alespoň to říká Marie Baláčová, vedoucí oddělení datové analytiky […]

Zobrazit detail