Aktuality

Částečné pracovní úvazky se slevou na pojistném

V porovnání se západními zeměmi EU se v Česku stále nabízí málo pozic na zkrácený úvazek. Tvrdí to personalisté i statistiky Eurostatu. Naposledy na to poukázala poradenská společnost PwC a Tesco. Pro rodiče po mateřské by to byla příležitost, jak se rychleji zapojit do práce, otevřelo by to i více možností studentům. Hovoří se tak o sdílených pracovních pozicích. Zatraktivnit firmám […]

Dne 10. Říjen 2022

V porovnání se západními zeměmi EU se v Česku stále nabízí málo pozic na zkrácený úvazek. Tvrdí to personalisté i statistiky Eurostatu. Naposledy na to poukázala poradenská společnost PwC a Tesco.

Pro rodiče po mateřské by to byla příležitost, jak se rychleji zapojit do práce, otevřelo by to i více možností studentům. Hovoří se tak o sdílených pracovních pozicích.

Zatraktivnit firmám zkrácené úvazky by měla novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení, která začne platit od 1 . února 2023.

„Novela zavádí pětiprocentní slevu na pojistném, které odvádí zaměstnavatel. Nově tak bude zaměstnavatel místo 24,8 procenta z vyměřovacího základu zaměstnance odvádět pouze 19,8 procenta. Tato sleva bude ale uplatnitelná jen pro určité skupiny zaměstnanců,“ shrnul advokát David Šupej z kanceláře Sedlakova Legal.

Zaměstnavatel bude mít nárok na slevu na pojistném například za zaměstnance, kteří jsou starší 55 let. Dále půjde o rodiče pečující o dítě do 10 let, studenty (osoby připravující se na budoucí povolání studiem podle zákona o důchodovém pojištění), osoby, které v předchozím roce prošly rekvalifikací, osoby se zdravotním postižením nebo osoby mladší 21 let.

Řada podmínek

„U osob mladších 21 let je výjimka z povinnosti zkráceného úvazku. Při zaměstnání těchto osob má zaměstnavatel nárok na slevu, i když budou pracovat ve větším rozsahu. Jde o záměr podpořit zaměstnávání čerstvých absolventů odborných učilišť a středních škol, kteří vstupují na trh práce,“ dodal Šupej.

Nárok na slevu na pojistném je podmíněn také tím, že je se zaměstnancem (kromě těch mladších 21 let) sjednána kratší pracovní doba, než činí stanovená týdenní pracovní doba. „Rozsah takto stanovené kratší pracovní doby činí nejméně osm hodin a nejvíce 30 hodin týdně. Sleva se vztahuje i na zaměstnance, kteří uzavřeli pracovní smlouvu již před nabytím účinnosti zákona,“ vysvětlila daňová specialistka společnosti Kodap Barbora Jeníková.

Podle ní zároveň platí, že pokud zaměstnanec u téhož zaměstnavatele vykonává více zaměstnání, náleží mu sleva jen z jednoho zaměstnání. Limit počtu hodin se pak vztahuje na všechna tato zaměstnání dohromady.

Musí se žádat

Slevu lze za kalendářní měsíc poskytnout za téhož zaměstnance také pouze jednomu zaměstnavateli. Nárok na slevu se neuplatní automaticky, zaměstnavatel o slevu musí požádat prostřednictvím předepsaného tiskopisu a doložit skutečnosti, které její poskytnutí odůvodňují.

Zatímco pro zaměstnance může být rozšířená nabídka kratších pracovních úvazků motivující, pětiprocentní sleva na pojistném zaměstnavatelům příliš neuleví.

„Zaměstnavatelé tuto slevu rádi využijí, ale spíš k tomu, aby si zlevnili již existující pracovněprávní vztahy založené na zkráceném úvazku, případně aby jejich parametry po dohodě se zaměstnanci lehce upravili. Zde se systém zpracování mezd opět výrazně komplikuje,“ myslí si daňový poradce Vlastimil Sojka.

Podle Radky Šuškové ze společnosti New Dimension ale může sleva na pojistném některé zaměstnavatele motivovat, i když nebude rozhodujícím kritériem.

Autor: Jindřich Ginter
Zdroj: Novinky.cz

 

Další aktuality

Home office a novela zákoníku práce – řešení nebo promarněná příležitost?

Dne 16. března 2023

V posledních letech se možnost pracovat na dálku neboli home office stala standardem, vše jen urychlila pandemie nemoci COVID-19. Současný zákoník práce však home office upravuje jen velmi okrajově. Vyřeší aktuálně projednávaná novela zákoníku práce problémy, na které naráží praxe? Plánované novinky Nadále platí, že se na home office musí zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout. Dohoda […]

Zobrazit detail

Zákoník práce čekají výrazné změny. Čeho se dotknou především?

Dne 14. března 2023

Zákoník práce dozná po mnoha letech velkých změn, které se dotknou řady oblastí pracovního života. Novela přináší mimo jiné změny v oblasti prací na dohody, bližší úpravu home office nebo rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele. Návrh novely zákoníku práce, do něhož bylo zapracováno velké množství připomínek a zároveň reaguje na dvě evropské směrnice – směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici […]

Zobrazit detail

1. března si ženy mohou „oddechnout“. Doběhly k cílové čáře odměňování mužů za rok 2022

Dne 10. března 2023

PRAHA, 28. února 2023 – Ženy v Česku musí v roce 2023 pracovat přibližně o 60 dní déle, aby dosáhly na stejnou výplatu jako muži v roce 2022. Meziročně došlo k nulovému posunu. Gender Pay Gap (GPG), tedy údaj udávající, o kolik ženy v průměru vydělávají méně než muži, se v ČR drží na 16,4 %, přičemž průměrný rozdíl v EU činí 13 %. To nás řadí na […]

Zobrazit detail