Aktuality

Eliminujte problémy na pracovišti a vytvářejte motivující prostředí

Eliminujte problémy na pracovišti a vytvářejte motivující prostředí Každý z nás se na pracovišti i v životě dostáváme do nepříjemných situací. Jsou to situace, které nás dostávají do problémů. Mnohdy nám brání efektivně pracovat a současně nám ubírají energii a efektivitu, čas a udržení jasné mysli. A současně, protože se to pravděpodobně neděje jenom Vám, ale i ostatním, tak snižují míru engagementu, enablementu a poškozují […]

Dne 9. Září 2020

Eliminujte problémy na pracovišti a vytvářejte motivující prostředí

Každý z nás se na pracovišti i v životě dostáváme do nepříjemných situací. Jsou to situace, které nás dostávají do problémů. Mnohdy nám brání efektivně pracovat a současně nám ubírají energii a efektivitu, čas a udržení jasné mysli. A současně, protože se to pravděpodobně neděje jenom Vám, ale i ostatním, tak snižují míru engagementu, enablementu a poškozují motivační atmosféru na pracovišti.

Pojďme se nyní společně podívat na to, jak nepříjemnosti úspěšně řešit.

Co je to nepříjemnost? Slovník synonym nabízí dalších 6 výrazů: potíž, obtíž, komplikace, nepěknost, trapnost, odpornost a už jenom ty pojmy číst vyvolává nepříjemné pocity. Ano, z pohledu psychofyziologie se jedná o prožívání nepříjemných pocitů na „duši, na těle“ a dalo by se říct, že se tedy jedná o projevy stresové reakce.

Jako kouč se setkávám s lidmi, kteří řeší ve svém osobním i pracovním životě řadu „nepříjemností“, které jim ubírají životní energii, ovlivňují jejich fungování v práci i ve vztazích a mou rolí je jim pomoci. Ale ta moje pomoc není o tom, že to za ně vyřeším. To většinou ani nejde. A přesto jim pomoci dokážu. Jak? Začněme inventurou nepříjemností. Jsou nepříjemnosti dlouhodobé a krátkodobé, opakované, závažné a méně závažné… Prostě si v tom začneme dělat pořádek. Záměrně zde používám slovo pořádek, protože udělat si pořádek ve svém životě znamená, že se zdroje problémů a nepříjemností systémově řeší. Takže jakmile máme inventuru – přehled a seznam nepříjemností, máme nakročeno k tomu věci řešit. A co je pozitivní, zpravidla zjistíme, že nepříjemností není nekonečné množství. Pak je potřeba zjistit, co jsou jejich zdroje. Je to vlastně taková skládačka, „problem source puzzle“.

Problémy a nepříjemnosti pramení obvykle ze 4 zdrojů: Lidé, Vztahy, Procesy a Sebeřízení. Nikdy je od sebe nelze zcela oddělit, ale pro práci s nimi je toto rozdělení užitečné.

Podívejme se blíže na „lidi“. Ano, zdroj nepříjemnosti má někdy svoje jméno a příjmení. Někdy ho známe, někdy jsme se s tím člověkem v životě neviděli a prostě nám způsobí nepříjemnost. Svým chováním, svým přístupem k věci, kterou řešíme a najednou vidíme, že za tou věcí stojí člověk, který buď nechce, nebo neumí, nebo na to zapomněl… Nebo prostě jen ubližuje (ano, i tyto smutné věci se dějí…).

V každém případě mnohdy nevíme, zda ta věc, která byla způsobena konkrétním člověkem vznikla od něj vědomě (tzn. chtěl nám „to udělat“) a v tu chvíli řešíme i téma vztahu anebo nevědomě a vzniklo to jeho neschopností či všehoschopností. Anebo to udělal vědomě, protože musel? Nechtěl nám ublížit, ale pravidla – procesy mu to neumožnily a on má zodpovědnost za jejich dodržení. A jsme u zdroje „procesy“. A celé to vzniklo proto, že jsme měli nevyjasněné očekávání a nevěděli jsme, že to prostě nemůže udělat. Anebo nás prostě vytočil, protože nám to celé řekl tak, že nás to rozžhavilo do běla… A my si připadali jako blbci. V každém případě je zde hlavní cestou, kterou se to dá vyřešit, komunikace. Dostat se k tomu člověku a společně s ním o tom mluvit a vyjasnit si situaci. A společně zkusit hledat cesty k řešení. A jako nejdůležitější věc si také uvědomit, že i já – protože jsem také člověk, mohu být pro druhé vědomě i nevědomě zdrojem problému. A pokud možno si na to dát velký pozor.

A podobně můžete postupovat u všech dalších zdrojů „nepříjemností“ na pracovišti. A přitom nezapomínat na nejdůležitější část, a to je sebeřízení.

Protože u mého „Já“ vše začíná i končí. Sebeřízení je zdrojem osobního štěstí i neštěstí v řadě životních situací. Ano, přicházejí rány osudu, ale ve většině situací je to právě moje odvaha a vůle s věcmi něco dělat rozhodujícím faktorem na cestě ke štěstí a k eliminaci nepříjemností v životě.

Vrátím se nyní opět na začátek. Inventura nepříjemností. Mám seznam a určitě mě u řady věcí napadá, že bych to chtěl vyřešit. Velmi často se tak objevuje věta „měl bych s tím něco udělat“. Dokonce často vím co. Je důležité vědět, že většinu problémů a nepříjemností musím řešit s lidmi, nejen sám. A že ne všechny problémy vyřeším nejednou a hned. Všechno chce svůj čas. Pokud chci něco s někým dosáhnout, nemám se soustředit pouze na věcný záměr, ale na to, že jde současně i o udržení dobrého vztahu. A když po někom něco chci, nemusí to hned chtít změnit jako já. Protože to zatím vidí jinak než já. A když budu tlačit na pilu, bude jen vyvíjet větší protitlak a nastoupí obranné mechanismy. Pracujte v řešení všech složitých situacích i na vztahu – k tomu směřujte svoje sebeřízení, protože když mám dobrý vztah, mohu se k tomu znovu vrátit a otevřít to.

Sebeřízení by mělo vést k tomu, že mám odvahu a schopnost udělat první krok ke změně. Protože platí jedno jednoduché pravidlo. Dokud se nic neudělá, tak se pravděpodobně ani nic nestane.

Mou rolí kouče je dávat lidem odvahu a schopnost udělat první správný krok. Vy všichni, co teď článek čtete, v sobě tuto schopnost máte.

Martin Kalenda

Image Lab, spoluzakladatel a kouč

Další aktuality

Přehledně: Jak je to nejen s přesčasy v režimu home office?

Dne 28. října 2020

Pandemie koronaviru výrazně zvýšila počet lidí, kteří pracují z domova. V létě se část z nich přesunula do kanceláří, nyní se ale někteří vrací zpět k režimu home office. Na co mají pracovníci právo a jaké jsou jejich povinnosti? Může zaměstnavatel home office nařídit? Nemůže. Zákon stanovuje, že práce je vykonávána na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. „Režim […]

Zobrazit detail

22. října se uskutečnila online HR inspirace na téma Co od HR potřebuje liniový vedoucí?

Dne 22. října 2020

22. října se uskutečnila online HR inspirace na téma Co od HR potřebuje liniový vedoucí? Zástupci Asociace krizových manažerů (CAIM), Jan Dolejš, předseda CAIM, a interim manažeři, Tomáš Pastrňák a Dalibor Petrů, sdíleli s účastníky Inspirace online své zkušenosti z práce krizových a změnových manažerů. Na konkrétních příbězích firem, na jejichž restrukturalizaci a transformaci se podíleli, vysvětlili zásadní principy řešení krizových situací. […]

Zobrazit detail

Jak se dobře cítit při online studiu

Dne 16. října 2020

  Současná doba nás nutí rychle se přizpůsobovat změnám a zároveň nás do jisté míry vrací k nám samým. Zvažujeme, co má cenu a do čeho investovat, nejen peníze, ale i čas a úsilí. Studium cizího jazyka je pak odjakživa tím, do čeho se investovat vyplácí, ať už s cílem zajištění konkurenceschopnosti na trhu práce nebo jako nástroj seberozvoje. Jak ale […]

Zobrazit detail