Aktuality

Home office a novela zákoníku práce – řešení nebo promarněná příležitost?

V posledních letech se možnost pracovat na dálku neboli home office stala standardem, vše jen urychlila pandemie nemoci COVID-19. Současný zákoník práce však home office upravuje jen velmi okrajově. Vyřeší aktuálně projednávaná novela zákoníku práce problémy, na které naráží praxe? Plánované novinky Nadále platí, že se na home office musí zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout. Dohoda […]

Dne 3. Březen 2023

V posledních letech se možnost pracovat na dálku neboli home office stala standardem, vše jen urychlila pandemie nemoci COVID-19. Současný zákoník práce však home office upravuje jen velmi okrajově. Vyřeší aktuálně projednávaná novela zákoníku práce problémy, na které naráží praxe?

Plánované novinky
Nadále platí, že se na home office musí zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout. Dohoda musí být nově výslovně písemná, a to stejně jako její změny či výpověď. Vedle výchozí patnáctidenní výpovědní doby bude možné sjednat i výpovědní dobou jinou, musí však být na obě strany stejná. V reakci na dobu covidovou bude mít zaměstnavatel možnost home office i nařídit, a to v návaznosti na opatření přijatá státem.

Návrh pamatuje i na specifické situace, kdy zaměstnanec plně pracuje jenom z domova. Pokud oba počítají s tím, že zaměstnanec nebude nikdy pracovat z pracoviště zaměstnavatele a sjednají si jako místo výkonu práce domov zaměstnance, mohou možnost výpovědi dohody o práci na dálku smluvně vyloučit. V takovém případě je však nutné vypovědět pracovní poměr jako takový, podmínka podřazení pod některý z výpovědních důvodů však trvá; nejčastěji se zřejmě bude v souvislosti s nemožností další práce na dálku jednat o výpověď z organizačních důvodů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí trochu překvapivě z novely zákona vypustilo povinnost vyhovět žádosti o práci na dálku pro určité skupiny lidí. Zatímco žádosti zaměstnance-rodiče o zkrácený úvazek nemusí nyní zaměstnavatel vyhovět pouze v případě, že mu to neumožňují provozní možnosti, žádost o práci na dálku bude moci těmto lidem zaměstnavatel i nadále odmítat zcela neomezeně, nově však s písemným odůvodněním. Tito lidé tak oproti původní verzi novely zákona nezískají další efektivní nástroj k tomu, aby sladili svůj rodinný a pracovní život. S ohledem na aktuální vývoj unijních trendů a požadavků však nelze vyloučit, že v budoucnu bude i tento nástroj povinnou náležitostí pracovních podmínek pracujících rodičů.

Náhrady za home office – platit či neplatit? A kolik?
Jedním z hlavních témat novely zákoníku práce je paušální náhrada některých výdajů. Ačkoliv je běžnou praxí náklady spojené s prací na dálku nehradit, této povinnosti se zbavit nelze. Zaměstnavatelé, kteří svým zaměstnancům náhrady nákladů neplatí, se vystavují riziku jejich dodatečného vyčíslení, a to až 3 roky nazpět. Nová úprava poskytuje transparentnější úpravu pro všechny strany – zaměstnavatele, zaměstnance i stát, resp. finanční úřady.

Náhrady nákladů jsou obecně daňově uznatelným nákladem a zároveň nepodléhají dani z příjmu zaměstnance. Musí se však jednat o prokazatelně skutečné výdaje. I pokud se někteří zaměstnavatelé již nyní rozhodnou náhrady poskytovat, hrozí při jejich nesprávném určení riziko doměření daně a související sankce. Novela řeší tento problém tím, že do výše paušalizované částky (2,80 Kč za každou hodinu) nebude potřeba jejich výši prokazovat. Jedná se však pouze o část nákladů, vedle paušálu bude mít zaměstnanec nárok na proplacení potřebného vybavení apod.

Pokud chce zaměstnavatel využít paušál, musí to být písemně dohodnuto či stanoveno vnitřním předpisem. Pokud si zaměstnavatel tuto variantu nezvolí, stále musí platit skutečně prokázané a vyčíslené výdaje, jako je tomu teď. Přejít na paušální výdaje se vyplatí hlavně větším zaměstnavatelům, pro které by zjišťovaní skutečných výdajů u všech zaměstnanců bylo administrativně náročné.

Ačkoliv se nová pravidla spojena s prací na dálku mají týkat i zaměstnanců pracujících na základě tzv. dohod, ustanovení o náhradách se pro ně nepoužijí, pokud se na tom sami nedohodnou.

Závěr
Navzdory tomu, že je plánovaná novela jistě posunem vpřed, řada praktických otázek zůstává neřešena. Vedle těch výše zmíněných, za další promarněnou příležitost lze považovat například neměnné podmínky BOZP či nemožnost oficiálně se vzdát nároku na proplacení nákladů spojených s home office.

Již nyní zaměstnanci při práci na dálku ušetří vedle času i náklady spojené s dojížděním do práce, které si musí platit sami bez spoluúčasti zaměstnavatele. Home office, byť bez náhrad, pro mnohé z nich může být značnou úsporou. Ministerstvo práce a sociálních věcí však tento argument slepě odmítá poukazem na to, že závislá práce je vykonávána na náklady zaměstnavatele. Zaměstnanci, kteří se chtějí dohodnout, tak mohou narazit na pochopitelné obavy zaměstnavatelů z dalších nákladů.

Jen ti odvážnější zaměstnavatelé budou i nadále spoléhat na to, že zaměstnanci své domácí náklady kvůli složitosti vyčíslovat a uplatňovat i nadále nebudou, byť na ně mají nárok.

 

Text: Monika Krejčová a Karolína Lancůchová, Erudit advokátní kancelář

Další aktuality

Zpovykaná generace Z? Omyl, v práci je nadprůměrně spokojená a vděčná

Dne 4. prosince 2023

Zhýčkaní, věčně nespokojení, s přehnanými finančními požadavky, obřími očekáváními i ambicemi. Nejmladší generaci na trhu práce provází řada předsudků a mýtů. Narodili se v letech 1997–2012, takže je jim dnes lehce před dvacet, dokončili školy a na trh práce teprve hromadně vstupují. Na takzvanou generaci Z se zaměřil nejnovější Barometr zaměstnanců, průzkum společnosti UP, která se věnuje situaci na pracovnímu trhu. […]

Zobrazit detail

Nový festival pracovních příležitostí bude největší akcí svého druhu u nás. Career Expo 2024 přivítá 10 000 návštěvníků

Dne 4. prosince 2023

Career Expo 2024 bude v mnoha ohledech unikátní událostí. Sejde se na ní pestrá skladba zaměstnavatelů z různých oborů a z celého Česka. Ti se budou moci vzájemně inspirovat, sdílet zkušenosti, ale také se porovnávat s konkurencí. Návštěvníci, mezi které patří široké spektrum lidí od zkušených specialistů až po studenty, zase budou moci nahlédnout pod pokličku svých případných budoucích zaměstnavatelů nebo […]

Zobrazit detail

Legislativní forum o novinkách v pracovním právu

Dne 27. listopadu 2023

Jako už každoročně na podzim i letos se v listopadu konalo Legislativní forum, které společnost People Management Forum poprvé pořádala s nově založenou Asociací personalistů ČR. Po několikaletém čekání na novelu zákoníku práce se právě tato novela stala stěžejním bodem programu letošního Legislativního fora. Už poněkolikáté se účastníci Legislativního fora sešli v prostorách zasedacího sálu Ministerstva školství v Praze. Partnery Legislativního […]

Zobrazit detail