Aktuality

Integrace cizinců do firmy má svá pravidla. I pomáhat se musí umět.

Válka na Ukrajině vzbudila v Češích nevídanou vlnu solidarity, ale odstartovala také příliv uprchlíků. Podle odhadů jich k nám od začátku konfliktu přišlo už přes 200.000 a další tisíce denně přicházejí. Jde především o matky s dětmi. Děti je potřeba co nejdříve začlenit do vzdělávacího systému, ukrajinské ženy na trh práce. Některé firmy už teď nabízejí uprchlíkům volná pracovní místa. […]

Dne 3. Březen 2022

Válka na Ukrajině vzbudila v Češích nevídanou vlnu solidarity, ale odstartovala také příliv uprchlíků. Podle odhadů jich k nám od začátku konfliktu přišlo už přes 200.000 a další tisíce denně přicházejí. Jde především o matky s dětmi. Děti je potřeba co nejdříve začlenit do vzdělávacího systému, ukrajinské ženy na trh práce. Některé firmy už teď nabízejí uprchlíkům volná pracovní místa. Nabídka práce je ale jedna věc a přijetí nových lidí stávajícími zaměstnanci do pracovního prostředí je věc druhá. Jsou české firmy na integraci cizinců opravdu připraveny a vědí, že každá pomoc má svá pravidla a úskalí?

Začleňování cizinců do firmy je velký zásah do firemní kultury a je potřeba se na něj dobře připravit. Nepřipravená firma totiž riskuje celou řadu problémů. V lepším případě může jít o zdánlivé drobnosti pramenící z jiných kulturních zvyklostí, které lze s trochou snahy zvládnout. Ve firmě, kde ale sociální vazby nefungovaly dobře ani v minulosti, může příchod nových zaměstnanců z ciziny dosavadní problémy výrazně prohloubit. “Situace pak může vyústit až v odchod klíčových zaměstnanců a v zásadní existenční problémy firmy. Najednou se tak může stát, že firma sice obsadí dlouho volná místa zaměstnanci novými, ale chybí ti „staří“, kteří by je zaučili,” upozorňuje Hana Matějková Fabíková, manažerka společnosti SocioRating Institute, věnující se hodnocení sociálního prostředí ve firmách.

Klíčová je znalost firmy, zaměstnanců a celkové firemní kultury

Integrace, i většího počtu ukrajinských uprchlíků, bude probíhat mnohem lépe v organizaci s vysokou mírou důvěry ve vedení, v kolegy a ve firemní procesy. V těchto firmách je z pravidla podporována inovace a lidé cítí, že je firma schopna se s nenadálou změnou vypořádat. „Ve firmě s identifikovanými zaměstnanci a dobrými sociálními vazbami je také příjemnější pracovní atmosféra a ta má logicky pozitivní vliv i na začlenění a chování nově příchozích pracovníků,“ říká Hana Matějková Fabíková.

Pokud tedy máte volná pracovní místa pro uprchlíky a chcete, aby jejich integrace proběhla hladce, je dobré nechat si ve firmě před jejich příchodem změřit kvalitu sociálního prostředí. Ušetříte si tím nejen spoustu nepříjemností, ale i nákladů. „Pro bezproblémovou integraci jsou v každé firmě nejdůležitější pevné základy. Jejich odolnost a aktuální stav dovedeme velmi rychle vyhodnotit pomocí nástroje na měření sociálního prostředí. Pokud si firma a její vedení vedou dobře, proběhne integrace nejspíš bez větších komplikací. I tak je ale dobré mít pojmenované hlavní body firemní kultury, abyste je uměli předat dál, “ vysvětluje Hana Matějková Fabíková, „jednou z podstatných věcí, ve které by v každé firmě uvažující o zaměstnávání uprchlíků mělo být jasno, je také motivace pomoci. Pokud je to příležitost, jak obsadit volné pracovní místo a jste ochotni ustoupit z požadavku na skvělou znalost češtiny, tak je to pro vás výhodné. Pokud je však vaší hlavní motivací vděk či ochota uprchlíků pracovat za méně peněz, nepouštějte se do toho. Pouze z vděčnosti totiž v práci nikdo dlouho nezůstane.”

Na co si dát pozor a na co se připravit?

Jakmile uznáte za vhodné cizince do své firemní kultury přijmout, připravte se. Zajistěte konkrétního člověka, který ukrajinským pracovníkům pomůže lépe se integrovat, zároveň ale i člověka, který bude dohlížet na stávající pracovníky. Zajistíte tím tak to, že nevzniknou žádné neshody. Většina uprchlíků jsou navíc ženy, které přicházejí s dětmi. I to je potřeba brát v potaz.

Lidé ze zahraničí často přicházejí s žádnou nebo minimální znalostí českého jazyka. Je tak potřeba mít trpělivost a počítat s tím, že bude chvíli trvat, než se naučí alespoň základní fráze. I my můžeme projevit snahu a naučit se základní věty v jejich jazyce. Situace může být mírně jednodušší ve firmách, kde už fungují mezinárodní týmy a kolegové jsou zvyklí komunikovat například anglicky. Dobré je myslet i na rozdílnost národů. Každá kultura je specifická, a proto uprchlíkům nemůžeme dávat za vinu, že naši kulturu a chování našich lidí neznají. Musíme je na adaptaci co nejlépe připravit a seznámit je s fungováním firmy.

Nepřizpůsobujte uprchlíky většinové společnosti. Tito lidé budou vždy Ukrajinci. Pokud navíc budete budovat vztahy s novými zaměstnanci na respektu místo na vynuceném přizpůsobení se, vaši noví zaměstnanci se vám odmění lepším pracovním nasazením a jistě naučí i vaše stávající lidi novým dovednostem.

“Myslete na to, že lidé přicházejí i z míst Ukrajiny, kde se válčí. Dost možná jim válka vzala obydlí. Museli se loučit se svými nejbližšími a často od nich cestovat stovky kilometrů do bezpečí. Přicházejí tak s pocitem samoty. I na to je při přijetí uprchlíků do firmy potřeba myslet a pokusit se jim zajistit například psychologickou pomoc,” uzavírá Hana Matějková Fabíková, manažerka společnosti SocioRating Institute, věnující se hodnocení sociálního prostředí ve firmách.

 

Zdroj: SocioRating Institute

Další aktuality

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE – VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, PŘEHLEDNĚ

Dne 14. září 2023

Novelu zákoníku práce, která přinese do českého pracovního práva mnoho zásadních změn, 12. 9. 2023 schválila Poslanecká sněmovna. O nejdůležitějších novinkách jsme vás informovali již v únoru, nicméně během legislativního procesu doznala novela několika dalších úprav. Novela, až na výjimky, nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů (je tedy pravděpodobné, že účinnost nastane […]

Zobrazit detail

Máte Whistleblowing? A mohli bychom ho vidět?

Dne 11. září 2023

Zákon o ochraně oznamovatelů nabyl účinnosti již 01.08.2023. Již k tomuto datu museli někteří zaměstnavatelé splnit celou řadu povinností, kterou jim zákon ukládá, a to včetně zaměstnavatelů, kteří vykonávají některé vymezené činnosti podle zákona proti praní špinavých peněz. Uvedené platí taktéž pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají alespoň 50, ne však více než 250 zaměstnanců (počítají se i zaměstnanci přidělení agenturou […]

Zobrazit detail

Firmy v čele s Vodafonem vyzvaly premiéra Fialu k přijetí manželství pro všechny páry. Ekonomika by získala miliardy korun

Dne 7. září 2023

6. září 2023 Téměř 70 firem působících v Česku vyzývá v otevřeném dopise premiéra Petra Fialu k přijetí rovného manželství. Kromě morálních a lidskoprávních důvodů uvádí i negativní dopady nerovného přístupu na ekonomickou kondici země. Přijetí manželství pro všechny páry a odstranění diskriminace LGBT+ lidí (leseb, gayů, bi a trans lidí) má totiž podle ekonomické analýzy výzkumné organizace Open For Business potenciál ušetřit […]

Zobrazit detail