Aktuality

Jak na stravenky a volnočasové benefity v „době rouškové“?

1.     Mají lidé nárok na stravenky, pokud u nich dojde ke změně pracovního režimu?  Zaměstnanec má nárok na stravenky zpravidla ve třech případech: ·       Pracuje-li na homeoffice v místě svého trvalého bydliště. ·       Pracuje-li na homeoffice mimo místo svého trvalého bydliště. ·       Je-li zaměstnavatelem převeden na vykonávání jiné práce. Na stravenky pak nemá nárok, pokud: ·       Je […]

Dne 4. Duben 2020

1.     Mají lidé nárok na stravenky, pokud u nich dojde ke změně pracovního režimu?

 Zaměstnanec má nárok na stravenky zpravidla ve třech případech:

·       Pracuje-li na homeoffice v místě svého trvalého bydliště.

·       Pracuje-li na homeoffice mimo místo svého trvalého bydliště.

·       Je-li zaměstnavatelem převeden na vykonávání jiné práce.

Na stravenky pak nemá nárok, pokud:

·       Je doma a nepracuje kvůli překážkám na straně zaměstnavatele.

·       Je doma a nepracuje kvůli nařízené karanténě nebo pracovní neschopnosti.

·       Čerpá doma nárok na ošetřovné na dítě.

·       Čerpá dovolenou.

·       Čerpá neplacené volno.

 

2.     V jakém případě je možné uplatnit stravenky do nákladů a v jakém ne?

 Stravenky jako daňově uznatelný náklad

· Zásadní podmínkou je prokazatelné odpracování stanovené pracovní směny v délce minimálně 3 hodin. Pokud tedy lze takovou směnu zaměstnance na homeoffice stanovit, jde o daňově uznatelný náklad.

· Pokud zaměstnanec pracuje na homeoffice mimo své trvalé bydliště, je navíc potřeba právně ošetřit rozšíření vymezení místa výkonu práce.

Stravenky jako daňově neuznatelný náklad

· Pracuje-li zaměstnanec v takovém režimu, že jeho pracovní směnu nelze stanovit nebo určit, půjde o daňově neuznatelný náklad.

Pro zachování daňové uznatelnosti stravenek proto doporučujeme zaměstnavatelům vydat písemný předpis, který zaměstnancům určí režim home office a stanoví jeho pracovní dobu.

 3. Mají zaměstnanci nárok na kompenzaci, pokud jejich zaměstnavatel uzavře v rámci preventivních opatření firemní kantýnu? 

Nárok na firemní kantýnu nebo na stravenky není ze zákona povinný. Ale v současné době některé firmy své kantýny z preventivních důvodů uzavřely a objednaly dočasně svým zaměstnancům stravenky.  

  1. Jak mohou lidé postupovat v případě zrušení zájezdu či kulturní akce? 

V souvislosti se současnou situací byl mnoha lidem zrušen pobyt, zájezd, koncert, divadelní představení apod. Pokud pro úhradu výše zmíněných událostí využili zákazníci cafeterii Gallery Beta od Up Česká republika, o své body nepřijdou.

Stačí, když kontaktují prodejce, u kterého službu zakoupili. Pokud se s ním nedohodnou jinak (například o náhradním termínu, získáním voucheru apod.)*, prodejce platbu za akci či žádost vystornuje a do 5 pracovních dnů jsou body opět připsány na účet cafeterie.

Cestovním kancelářím a všem smluvním partnerům je pak vrácena platba v plné výši bez provize, kterou nám původně zaplatily.

*Prodejce si v takovém případě může účtovat storno poplatky. 

  1. Jak je to s volnočasovými benefity, pokud je teď lidé nemohu využívat? Propadnou jim nebo se zkrátí? 

Co se týká případné změny pracovního režimu zaměstnanců (Home Office, ošetřovné na dítě, karanténa apod.), nemá tato změna žádný vliv na volnočasové benefity (např. jejich krácení).

Benefit je vždy bonus od zaměstnavatele, tzn., že na něj ze zákona nevzniká žádný nárok ze strany zaměstnance. Neočekává se však, že by měly být v současné době volnočasové benefity zaměstnancům kráceny. Ve firmách s odbory a státních organizacích jsou benefity na daný rok zakotveny v kolektivních smlouvách, které se budou snažit organizace či firmy zachovat.

  1. Je možné volnočasové tyto benefity využít, pokud je mnoho provozoven zavřených? 

Většina volnočasových benefitů má dlouhou platnost (zpravidla do konce roku 2021), takže věříme, že vznikne prostor pro jejich využití. Případně zaměstnavatelům i poté umožňujeme nespotřebované poukázky dobropisovat a objednat si za dobropisovanou částku nové poukázky.

Mnohé z volnočasových benefitů lze využít i nyní, například k nákupu knih, online jazykových kurzů, léků apod. (např. Knihydobrovsky.cz, Pilulka.cz, Blabu.com, Slevomat.cz). 

 

Odpovídala Petra Prchlíková, obchodní ředitelka Up Česká republika

Další aktuality

Přinášíme vám rozhovor s Danielem Štroblem, který byl natočen v rámci naší konference HR Konw How 2022 pro HR News.

Dne 19. září 2022

https://www.hrtv.cz/videa/setkani-s-profesionaly-id-2114336/hr-know-how-2022-daniel-strobl-id-4204339

Zobrazit detail

Na práci z domu bude nárok. Musí být důvod

Dne 19. září 2022

Rodičům dětí mladších patnácti let, těhotným ženám či lidem dlouhodobě pečujícím o silně handicapovanou osobu se od příštího roku zřejmě otevře snazší cesta k práci z domova, tedy k tzv. home officu. Pokud o to písemně požádají, zaměstnavatel jim bude muset vyhovět. Jedinou výjimkou budou vážné provozní důvody nebo to, že tomu bude bránit povaha vykonávané práce. Například u prodavačů a prodavaček, dělníků a dělnic […]

Zobrazit detail

Přinášíme vám rozhovor s Danou Fajmonovou, který byl natočen v rámci naší konference HR Know How 2022 pro HR News

Dne 13. září 2022

https://www.hrtv.cz/videa/setkani-s-profesionaly-id-2114336/hr-know-how-2022-dana-fejmonova-id-4204331

Zobrazit detail